Yemen

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:San'a'
Population:24,256,000
Area (sq km):531,869
FIPS Country Code:YM
ISO Country Code:YE
GRN Office:

Map of Yemen

Map of Yemen

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Arabic, Sana'ani [San'a'] - ISO Language [ayn]
Arabic, Ta'izzi-Adeni [Yemen] - ISO Language [acq]
Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni ['Adan] - Dialect [acq]
Arabic, Ta'izzi-Adeni: El Odein [San'a'] - Dialect [acq]
Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria - Dialect [acq]
Arabic, Ta'izzi-Adeni: Ta'izzi - Dialect [acq]

Những hội nhóm ở

Akhdam, Arabized Blacks; Americans, U.S.; Amhara, Ethiopian; Arab, Egyptian; Arab, Gulf; Arab, Hadrami; Arab, Iraqi; Arab, Lebanese; Arab, Northern Yemeni; Arab, Omani; Arab, Palestinian; Arab, Sudanese; Arab, Tihami; Arab, Yemeni; British; Deaf; German; Hobyot; Italian; Mahra; Malay; Persian; Russian; Socotran; Somali; South Asian, general; Spaniard; Tigrai, Tigrinya; Turk;

Thông tin về