Eswatini

Thông tin về Eswatini

Region: Châu Phi
Capital: Mbabane
Population: 1,211,000
Area (sq km): 17,364
FIPS Country Code: WZ
ISO Country Code: SZ
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of Eswatini

Map of Eswatini

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Eswatini

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 4

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati: Phuthi [Eswatini] [ssw]

Zulu [South Africa] - ISO Language [zul]

Những hội nhóm ở Eswatini

Afrikaner ▪ British ▪ Coloured ▪ Comorian, Maore ▪ Deaf ▪ Nyanja ▪ Sotho ▪ South Asian, general ▪ Swazi ▪ Tsonga ▪ Zulu