Eswatini

Thông tin về Eswatini

Region:Châu Phi
Capital:Mbabane
Population:1,202,000
Area (sq km):17,364
FIPS Country Code:WZ
ISO Country Code:SZ
GRN Office:GRN Offices in Africa

Map of Eswatini

Map of Eswatini

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Eswatini

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 9

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati: Phuthi [Eswatini] [ssw]

Zulu [South Africa, KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

Zulu [South Africa, KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

Những hội nhóm ở Eswatini

Afrikaner ▪ British ▪ Coloured ▪ Comorian, Maore ▪ Deaf ▪ Nyanja ▪ Sotho ▪ South Asian, general ▪ Swazi ▪ Tsonga ▪ Zulu