British Virgin Islands

Thông tin về British Virgin Islands

Region: Châu Mỹ
Capital: ROAD TOWN
Population: 31,500
Area (sq km): 153
FIPS Country Code: VI
ISO Country Code: VG
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of British Virgin Islands

Map of British Virgin Islands

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng British Virgin Islands

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 0

Những hội nhóm ở British Virgin Islands

Americans, U.S. ▪ British ▪ South Asian, general ▪ Virgin Islanders