British Virgin Islands

Thông tin về British Virgin Islands

Region:Châu Mỹ
Capital:ROAD TOWN
Population:23,552
Area (sq km):153
FIPS Country Code:VI
ISO Country Code:VG
GRN Office:

Map of British Virgin Islands

Map of British Virgin Islands

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng British Virgin Islands

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 0

Những hội nhóm ở British Virgin Islands

Americans, U.S.; British; South Asian, general; Virgin Islanders;