Đài Loan

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Taipei
Population:22,749,838
Area (sq km):36,000
FIPS Country Code:TW
ISO Country Code:TW
GRN Office:

Map of Đài Loan

Map of Đài Loan

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Amis [Taiwan] - ISO Language [ami]
Bunun [Taiwan] - ISO Language [bnn]
Drukai [Taiwan] - ISO Language [dru]
Hakka: Mei Shen [Taiwan] - Dialect [hak]
Hakka: Miaoli [Taiwan] - Dialect [hak]
Mandarin: Taiwan - Dialect [cmn]
Paiwan [Taiwan] - ISO Language [pwn]
Pyuma [Taiwan] - ISO Language [pyu]
Saiset [Taiwan] - ISO Language [xsy]
Taiwanese - Dialect [nan]
Taroko [Taiwan] - ISO Language [trv]
Tayal [Taiwan] - ISO Language [tay]
Tsou [Taiwan] - ISO Language [tsu]
Yami [Taiwan] - ISO Language [tao]

Những hội nhóm ở

Americans, U.S.; Amis, Ami; Anglo-Canadian; Bunun; Deaf; Drukai; Filipino, Tagalog; French; Han Chinese, Hakka; Han Chinese, Mandarin; Han Chinese, Min Nan; Hui, Muslim Chinese; Indonesian; Japanese; Jew, Chinese; Kanakanabu; Kavalan; Korean; Malay; Mongol, Khalka; Paiwanese; Pinuyumayan, Puyuma; Saaroa; Saiset; Sakizaya; Sediq; Siraya; Tayal; Thai, Central; Thao; Tibetan; Truku; Tsou; Uyghur; Vietnamese; Yami;