Saint Lucia

Thông tin về Saint Lucia

Region:Châu Mỹ
Capital:Castries
Population:174,000
Area (sq km):617
FIPS Country Code:ST
ISO Country Code:LC
GRN Office:

Map of Saint Lucia

Map of Saint Lucia

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Saint Lucia

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Lesser Antillean French Creole [Saint Lucia] - ISO Language [acf]

Những hội nhóm ở Saint Lucia

British; Deaf; East Indian; French; Han Chinese, Mandarin; Saint Lucian;