Saint Kitts và Nevis

Thông tin về Saint Kitts và Nevis

Region:Châu Mỹ
Capital:Basseterre
Population:38,960
Area (sq km):267
FIPS Country Code:SC
ISO Country Code:KN
GRN Office:GRN Offices in the Americas

Map of Saint Kitts và Nevis

Map of Saint Kitts và Nevis

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Saint Kitts và Nevis

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

Những hội nhóm ở Saint Kitts và Nevis

Antigua and Barbuda Creole English ▪ British ▪ Deaf ▪ East Indian