Ả Rập Saudi

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Riyadh (Ar-Riyad)
Population:26,246,000
Area (sq km):2,240,000
FIPS Country Code:SA
ISO Country Code:SA
GRN Office:

Map of Ả Rập Saudi

Map of Ả Rập Saudi

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Arabic: Classical [Comoros] - Other Speech Variety [arb]
Arabic, Gulf: Eastern Saudi Arabia - Dialect [afb]
Arabic, Hijazi [Saudi Arabia] - ISO Language [acw]
Arabic, Standard [Saudi Arabia] - ISO Language [arb]

Những hội nhóm ở

Americans, U.S.; Arab, Arabic Gulf Spoken; Arab, Egyptian; Arab, Lebanese; Arab, Omani; Arab, Palestinian; Arab, Saudi - Hijazi; Arab, Saudi - Najdi; Arab, Sudanese; Arab, Syrian; Arab, Tihami; Arab, Yemeni; Baloch, Southern; Bedouin; Bengali; British; Cham, Western; Deaf; Filipino, Tagalog; French; Greek; Han Chinese, Mandarin; Hindi; Hui, Muslim Chinese; Indonesian; Italian; Javanese; Kabardian; Korean; Mahra; Malay; Persian; Punjabi; Rohingya; Shahari, Geblet; Somali; Swahili; Tamil Hindu; Turk; Urdu; Uyghur;