Spratly Islands

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:
Population:
Area (sq km):2
FIPS Country Code:PG
ISO Country Code:
GRN Office:

Map of Spratly Islands

Map of Spratly Islands

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Cantonese [China] - ISO Language [yue]
English: Asian [Hong Kong] - Dialect [eng]
Malay, Standard [Malaysia] - Dialect [zsm]
Mandarin [China] - ISO Language [cmn]
Tiếng Việt [Vietnam] - ISO Language [vie]