Netherlands Antilles

Thông tin về Netherlands Antilles

Region:Châu Mỹ
Capital:WILLEMSTAD
Population:227,049
Area (sq km):800
FIPS Country Code:NT
ISO Country Code:AN
GRN Office:

Map of Netherlands Antilles

Map of Netherlands Antilles

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Netherlands Antilles

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Papiamentu [Netherlands Antilles] - ISO Language [pap]