Netherlands Antilles

Thông tin về Netherlands Antilles

Region: Châu Mỹ
Capital: WILLEMSTAD
Population: 227,049
Area (sq km): 800
FIPS Country Code: NT
ISO Country Code: AN
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Netherlands Antilles

Map of Netherlands Antilles

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Netherlands Antilles

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Papiamentu [Netherlands Antilles] - ISO Language [pap]

Những hội nhóm ở Netherlands Antilles