Đảo Norfolk

Thông tin về Đảo Norfolk

Region:Châu Đại Dương
Capital:Kingston
Population:2,169
Area (sq km):35
FIPS Country Code:NF
ISO Country Code:NF
GRN Office:GRN Offices in Oceania

Map of Đảo Norfolk

Map of Đảo Norfolk

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Đảo Norfolk

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

English: Australia [eng]

Pitcairn-Norfolk [Norfolk Island] - ISO Language [pih]

Những hội nhóm ở Đảo Norfolk

Anglo-Australian ▪ Anglo-New Zealander ▪ Pitcairner, Norfolk