Maldives

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Male'
Population:314,000
Area (sq km):298
FIPS Country Code:MV
ISO Country Code:MV
GRN Office:

Map of Maldives

Map of Maldives

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Dhivehi [Maldives] - ISO Language [div]

Những hội nhóm ở

Arab; Deaf; Filipino, Tagalog; Gujarati; Malay; Malayali; Maldivian; Sinhalese; Tamil Hindu;