Hàn Quốc

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Seoul
Population:49,773,145
Area (sq km):99,067
FIPS Country Code:KS
ISO Country Code:KR
GRN Office:Audio Recordings Mission Korea

Map of Hàn Quốc

Map of Hàn Quốc

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
English: Asian [Hong Kong] - Dialect [eng]
Korean Sign Language [Korea, South] - ISO Language [kvk]
Tiếng Hàn Quốc [Korea, South] - ISO Language [kor]

Những hội nhóm ở

Americans, U.S.; British; Deaf; Eurasian; Filipino, Tagalog; French; Han Chinese, Mandarin; Japanese; Korean; Mongol, Khalka; Russian; Turk;

Thông tin về