Jamaica

Thông tin về Jamaica

Region: Châu Mỹ
Capital: Kingston
Population: 2,725,000
Area (sq km): 10,991
FIPS Country Code: JM
ISO Country Code: JM
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Jamaica

Map of Jamaica

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Jamaica

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

English: USA [United States of America] [eng]

Jamaican English Creole - ISO Language [jam]

Những hội nhóm ở Jamaica

Americans, U.S. ▪ Arab, Lebanese ▪ British ▪ Cuban ▪ Deaf ▪ East Indian ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Jamaicans ▪ Jew, English Speaking ▪ Portuguese