Honduras

Thông tin về Honduras

Region: Châu Mỹ
Capital: Tegucigalpa
Population: 10,594,000
Area (sq km): 112,088
FIPS Country Code: HO
ISO Country Code: HN
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Honduras

Map of Honduras

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Honduras

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 6

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Ch'orti' [Guatemala] - ISO Language [caa]

Garifuna [North West] - ISO Language [cab]

Jicaque [Honduras] - ISO Language [jic]

Miskito [Honduras] - ISO Language [miq]

Paya [Honduras] - ISO Language [pay]

Những hội nhóm ở Honduras

Afro-Honduran ▪ Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Arab, Palestinian ▪ Black Carib ▪ British ▪ Chorotega ▪ Chorti ▪ Deaf ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Honduran ▪ Honduran, English-Speaking ▪ Honduran White ▪ Jamaicans ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Korean ▪ Lenca ▪ Miskito ▪ Nicaraguan, Mestizo ▪ Pech ▪ Sumu ▪ Tolpan ▪ Turk