Hồng Kông

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Victoria
Population:7,155,000
Area (sq km):1,092
FIPS Country Code:HK
ISO Country Code:HK
GRN Office:

Map of Hồng Kông

Map of Hồng Kông

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Cantonese [China] - ISO Language [yue]
English: Asian [Hong Kong] - Dialect [eng]

Những hội nhóm ở

British; Chinese, general; Deaf; Filipino, Tagalog; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Mandarin; Indonesian; Japanese; Nepalese; South Asian, general; Thai, Central;