Haiti

Thông tin về Haiti

Region:Châu Mỹ
Capital:Port-au-Prince
Population:10,188,000
Area (sq km):27,400
FIPS Country Code:HA
ISO Country Code:HT
GRN Office:

Map of Haiti

Map of Haiti

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Haiti

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

French [France] - ISO Language [fra]

Haitian Creole - ISO Language [hat]

Những hội nhóm ở Haiti

Americans, U.S.; Arab; Deaf; Dominicans; French; Haitian; Jew, French Speaking;