Dải Gaza

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Gaza
Population:1,657,000
Area (sq km):365
FIPS Country Code:GZ
ISO Country Code:PS
GRN Office:

Map of Dải Gaza

Map of Dải Gaza

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Arabic, Palestinian [Israel] - ISO Language [ajp]