Guadeloupe

Thông tin về Guadeloupe

Region:Châu Mỹ
Capital:Basse-Terre
Population:405,500
Area (sq km):1,780
FIPS Country Code:GP
ISO Country Code:GP
GRN Office:

Map of Guadeloupe

Map of Guadeloupe

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Guadeloupe

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Creole: Guadeloupe - ISO Language [gcf]

Những hội nhóm ở Guadeloupe

Arab, Syrian; Deaf; Dominicans; East Indian; French; Guadeloupan, mixed; Guadeloupean Creole French; Haitian;