Grenada

Thông tin về Grenada

Region:Châu Mỹ
Capital:Saint George's
Population:104,000
Area (sq km):345
FIPS Country Code:GJ
ISO Country Code:GD
GRN Office:

Map of Grenada

Map of Grenada

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Grenada

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: Grenada [eng]

Những hội nhóm ở Grenada

Afro-Grenadian; Americans, U.S.; British; Deaf; Saint Lucian; South Asian, general;