Grenada

Thông tin về Grenada

Region: Châu Mỹ
Capital: Saint George's
Population: 126,000
Area (sq km): 345
FIPS Country Code: GJ
ISO Country Code: GD
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Grenada

Map of Grenada

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Grenada

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: Grenada [eng]

Những hội nhóm ở Grenada

Afro-Grenadian ▪ Americans, U.S. ▪ British ▪ Deaf ▪ Saint Lucian ▪ South Asian, general