Guyane thuộc Pháp

Thông tin về Guyane thuộc Pháp

Region: Châu Mỹ
Capital: CAYENNE
Population: 312,000
Area (sq km): 86,504
FIPS Country Code: FG
ISO Country Code: GF
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Guyane thuộc Pháp

Map of Guyane thuộc Pháp

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Guyane thuộc Pháp

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 4

Emerillon [French Guiana] - ISO Language [eme]

French [France] - ISO Language [fra]

Guianese French Creole [French Guiana] - ISO Language [gcr]

Palikur [Brazil, Amapá, Oiapoque] - ISO Language [plu]

Những hội nhóm ở Guyane thuộc Pháp

Afro-Guyanese ▪ Arab, Lebanese ▪ Arawak ▪ Aukan, Ndjuka ▪ Brazilian, White ▪ Carib, Galibi ▪ Deaf ▪ Emerilon ▪ Franco-Guianese, mixed ▪ French ▪ Guianese White ▪ Haitian ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Hmong Njua ▪ Javanese, Caribbean ▪ Jew, French Speaking ▪ Latin American Branco ▪ Palikur ▪ Peruvian ▪ Saramaccan ▪ Sarnami Hindi ▪ Surinamese Creole, Sranan ▪ Wayampi, Amapari ▪ Wayana

Thông tin về Guyane thuộc Pháp

GRN Southern Africa - December 2012 - New demo kits to the field * GRN recordings now available * Your cell phone as playback device * Order an audio Bible