Guyane thuộc Pháp

Thông tin về Guyane thuộc Pháp

Region:Châu Mỹ
Capital:CAYENNE
Population:239,450
Area (sq km):86,504
FIPS Country Code:FG
ISO Country Code:GF
GRN Office:

Map of Guyane thuộc Pháp

Map of Guyane thuộc Pháp

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Guyane thuộc Pháp

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 5

Emerillon [French Guiana] - ISO Language [eme]

Emerillon [French Guiana] - ISO Language [eme]

French [France] - ISO Language [fra]

Guianese French Creole [French Guiana] - ISO Language [gcr]

Palikur [Brazil, Amapá, Oiapoque] - ISO Language [plu]

Những hội nhóm ở Guyane thuộc Pháp

Afro-Guyanese; Arab, Lebanese; Arawak; Aukan, Ndjuka; Brazilian, White; Carib, Galibi; Deaf; Emerilon; Franco-Guianese, mixed; French; Guianese White; Haitian; Han Chinese, Hakka; Hmong Njua; Javanese, Caribbean; Jew, French Speaking; Latin American Branco; Palikur; Peruvian; Saramaccan; Sarnami Hindi; Surinamese Creole, Sranan; Wayampi, Amapari; Wayana;

Thông tin về Guyane thuộc Pháp

GRN Southern Africa - December 2012 - New demo kits to the field * GRN recordings now available * Your cell phone as playback device * Order an audio Bible