El Salvador

Thông tin về El Salvador

Region: Châu Mỹ
Capital: San Salvador
Population: 6,365,000
Area (sq km): 21,041
FIPS Country Code: ES
ISO Country Code: SV
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of El Salvador

Map of El Salvador

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng El Salvador

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 3

Nahuat [El Salvador] - ISO Language [ppl]

Q'eqchi' [Guatemala, Alta Verapaz] - ISO Language [kek]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Những hội nhóm ở El Salvador

Americans, U.S. ▪ Arab ▪ Deaf ▪ German ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Kekchi ▪ Lenca ▪ Part-Indian, Metis ▪ Pipil ▪ Salvadorians ▪ Turk