El Salvador

Thông tin về El Salvador

Region:Châu Mỹ
Capital:San Salvador
Population:6,194,000
Area (sq km):21,041
FIPS Country Code:ES
ISO Country Code:SV
GRN Office:

Map of El Salvador

Map of El Salvador

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng El Salvador

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 3

Nahuat [El Salvador] - ISO Language [ppl]

Q'eqchi' [Guatemala, Alta Verapaz] - ISO Language [kek]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Những hội nhóm ở El Salvador

Americans, U.S.; Arab; Deaf; German; Jew, Spanish Speaking; Kekchi; Lenca; Part-Indian, Metis; Pipil; Salvadorians; Turk;