Cộng hòa Dominica

Thông tin về Cộng hòa Dominica

Region:Châu Mỹ
Capital:Santo Domingo
Population:10,225,000
Area (sq km):48,443
FIPS Country Code:DR
ISO Country Code:DO
GRN Office:

Map of Cộng hòa Dominica

Map of Cộng hòa Dominica

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Cộng hòa Dominica

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Những hội nhóm ở Cộng hòa Dominica

Americans, U.S.; Arab, Lebanese; British; Deaf; Dominican Black; Dominicans; Dominican White; French; Haitian; Han Chinese, Cantonese; Jamaicans; Japanese; Jew, German Speaking; Korean; Spaniard; West Indian Mulatto;