Dominica

Thông tin về Dominica

Region: Châu Mỹ
Capital: Roseau
Population: 73,000
Area (sq km): 750
FIPS Country Code: DO
ISO Country Code: DM
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Dominica

Map of Dominica

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Dominica

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Creole: Dominica [hat]

Những hội nhóm ở Dominica

Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Antigua and Barbuda Creole English ▪ Arab ▪ British ▪ Deaf ▪ Haitian ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Japanese ▪ Saint Lucian ▪ South Asian, general