Dominica

Thông tin về Dominica

Region:Châu Mỹ
Capital:Roseau
Population:67,000
Area (sq km):750
FIPS Country Code:DO
ISO Country Code:DM
GRN Office:

Map of Dominica

Map of Dominica

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Dominica

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Creole: Dominica [hat]

Những hội nhóm ở Dominica

Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Antigua and Barbuda Creole English; Arab; British; Deaf; Haitian; Han Chinese, Mandarin; Japanese; Saint Lucian; South Asian, general;