Quần đảo Cayman

Thông tin về Quần đảo Cayman

Region:Châu Mỹ
Capital:George Town
Population:57,570
Area (sq km):264
FIPS Country Code:CJ
ISO Country Code:KY
GRN Office:

Map of Quần đảo Cayman

Map of Quần đảo Cayman

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Quần đảo Cayman

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 0

Những hội nhóm ở Quần đảo Cayman

Afro-Caribbean; Americans, U.S.; Anglo-Canadian; British; Cayman Islanders; Deaf; Haitian; Honduran; Jamaicans; Jew, English Speaking; Latin American, general; South Asian, general;