Quần đảo Cayman

Thông tin về Quần đảo Cayman

Region: Châu Mỹ
Capital: George Town
Population: 69,300
Area (sq km): 264
FIPS Country Code: CJ
ISO Country Code: KY
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Quần đảo Cayman

Map of Quần đảo Cayman

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Quần đảo Cayman

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: British [United Kingdom, Greater London] [eng]

Những hội nhóm ở Quần đảo Cayman

Afro-Caribbean ▪ Americans, U.S. ▪ Anglo-Canadian ▪ British ▪ Cayman Islanders ▪ Deaf ▪ Haitian ▪ Honduran ▪ Jamaicans ▪ Jew, English Speaking ▪ Latin American, general ▪ South Asian, general