Chile

Thông tin về Chile

Region:Châu Mỹ
Capital:Santiago
Population:17,114,000
Area (sq km):756,626
FIPS Country Code:CI
ISO Country Code:CL
GRN Office:

Map of Chile

Map of Chile

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Chile

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 6

Huilliche [Chile] - ISO Language [huh]

Huilliche [Chile] - ISO Language [huh]

Mapudungun [Chile] - ISO Language [arn]

Mapudungun [Chile] - ISO Language [arn]

Mapudungun [Chile] - ISO Language [arn]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Những hội nhóm ở Chile

Alacaluf; Americans, U.S.; Arab; Atacameno; Aymara, Central; Basque; British; Chilean; Chinese, general; Deaf; French; German; Greek; Huilliche, Southern Mapuche; Italian; Jew, Spanish Speaking; Latin American, general; Mapuche; Quechua, Chilean; Rapa Nui, Easter Islander; Russian; Serb; Spaniard; Turk; Yamana;