Chile

Thông tin về Chile

Region: Châu Mỹ
Capital: Santiago
Population: 19,630,000
Area (sq km): 756,626
FIPS Country Code: CI
ISO Country Code: CL
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Chile

Map of Chile

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Chile

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 3

Huilliche [Chile] - ISO Language [huh]

Mapudungun [Chile] - ISO Language [arn]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Những hội nhóm ở Chile

Alacaluf ▪ Americans, U.S. ▪ Arab ▪ Atacameno ▪ Aymara, Central ▪ Basque ▪ British ▪ Chilean ▪ Chinese, general ▪ Deaf ▪ French ▪ German ▪ Greek ▪ Huilliche, Southern Mapuche ▪ Italian ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Latin American, general ▪ Mapuche ▪ Quechua, Chilean ▪ Rapa Nui, Easter Islander ▪ Russian ▪ Serb ▪ Spaniard ▪ Turk ▪ Yamana