Burundi

Thông tin về Burundi

Region:Châu Phi
Capital:Bujumbura
Population:8,519,000
Area (sq km):27,834
FIPS Country Code:BY
ISO Country Code:BI
GRN Office:GRN Offices in Africa

Map of Burundi

Map of Burundi

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Burundi

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 5

Burundian Sign Language - ISO Language [lsb]

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

French [France] - ISO Language [fra]

French: Africa [Congo, Democratic Republic of] [fra]

Rundi [Burundi] - ISO Language [run]

Những hội nhóm ở Burundi

Arab ▪ Deaf ▪ English-Speaking, general ▪ French-Speaking, general ▪ Greek ▪ Gujarati ▪ Hutu, Rundi ▪ Hutu, Rwandese ▪ Lingala ▪ Pygmy, Twa ▪ Swahili ▪ Tutsi