Bermuda

Thông tin về Bermuda

Region:Châu Mỹ
Capital:Hamilton*
Population:64,806
Area (sq km):54
FIPS Country Code:BD
ISO Country Code:BM
GRN Office:

Map of Bermuda

Map of Bermuda

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Bermuda

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: USA [United States of America] [eng]

Những hội nhóm ở Bermuda

Afro-Caribbean; Bermudan, mixed; British; Deaf; English-Speaking, general; Filipino, Tagalog; Portuguese; Tamil Hindu;