Anguilla

Thông tin về Anguilla

Region:Châu Mỹ
Capital:THE VALLEY
Population:15,094
Area (sq km):91
FIPS Country Code:AV
ISO Country Code:AI
GRN Office:

Map of Anguilla

Map of Anguilla

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Anguilla

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: USA [United States of America] [eng]

Những hội nhóm ở Anguilla

Americans, U.S.; Antigua and Barbuda Creole English; British; Chinese, general; South Asian, general;