Antigua và Barbuda

Thông tin về Antigua và Barbuda

Region: Châu Mỹ
Capital: Saint John
Population: 94,000
Area (sq km): 442
FIPS Country Code: AC
ISO Country Code: AG
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Antigua và Barbuda

Map of Antigua và Barbuda

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Antigua và Barbuda

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 3

English: USA [United States of America] [eng]

Leeward Caribbean English Creole: Antigua [Antigua and Barbuda] [aig]

Manobo, Agusan [Saint Mary] - ISO Language [msm]

Những hội nhóm ở Antigua và Barbuda

Afro-Antiguan ▪ Americans, U.S. ▪ Antigua and Barbuda Creole English ▪ British ▪ Deaf ▪ South Asian, general