Antigua và Barbuda

Thông tin về Antigua và Barbuda

Region:Châu Mỹ
Capital:Saint John
Population:89,000
Area (sq km):442
FIPS Country Code:AC
ISO Country Code:AG
GRN Office:

Map of Antigua và Barbuda

Map of Antigua và Barbuda

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Antigua và Barbuda

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 3

English: USA [United States of America] [eng]

Leeward Caribbean English Creole: Antigua [Antigua and Barbuda] [aig]

Manobo, Agusan [Saint Mary] - ISO Language [msm]

Những hội nhóm ở Antigua và Barbuda

Afro-Antiguan; Americans, U.S.; Antigua and Barbuda Creole English; British; Deaf; South Asian, general;