Aruba

Thông tin về Aruba

Region: Châu Mỹ
Capital: Sint Nicolaas
Population: 106,000
Area (sq km): 193
FIPS Country Code: AA
ISO Country Code: AW
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Aruba

Map of Aruba

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Aruba

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Papiamentu [Netherlands Antilles] - ISO Language [pap]

Những hội nhóm ở Aruba

Americans, U.S. ▪ Antillean Creole, Papiamentu ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ Filipino, Tagalog ▪ Haitian ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Jamaicans ▪ Jew, English Speaking ▪ Latin American