Mga Tagapag-ugnay ng Pandaigdigang Ministeryo

Ang tungkulin ng Pangkat Irternasyonal ay tulungan ang GRN sa pamamalakad at sa mga tauhan nito na mapabuti at matupad ang misyon na "Ipahayag ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika".

  • Global Studio Coordinator (GSC) AUS. Coordinates GRN studio processes for the receiving, processing and storage of audio programs and associated data.

  • Script Ministries Coordinator (SMC) AUS. Coordinates development and approval of scripts used for translation and recording throughout the network.

  • Instructional Design Global Coordinator (IDGC) USA. Provides instructional design solutions for GRN's international functions.

  • Global Information Systems Team Coordinator (GISTC) AUS. Manages the Global Information Systems Team as it provides IT support to many aspects of GRN work.

  • Recording Team Training Coordinator (RTTC) Thailand. Coordinates the training of those involved in recording operations.

  • Technical Team Coordinator (TTC) AUS. Coordinates research and evaluation of recording equipment and technology and provides advice to the network.

Katulad na kaalaman

Estratehiya ng Ministeryo - Ang GRN ay nagsasanay at nagpapadala ng mga misyonerong nagrerekord sa iba't ibang wika, sa lahat ng panig ng mundo - walang wikang maikukubli at walang tribong hindi mararating.

Misyon at Pangitain - Ang layunin ng Global Recordings Network ay magpahayag ng Salita ng Dios sa lahat ng tribo, sa ibat-ibang wika, sa buong mundo.

Organisasyon ng GRN - Ang GRN ay binobuo ng 50 pang-mundong samahan, pinaguugnay ng iisang pagtatalaga at adhikain.

GRN International Leadership Team - National Directors or Board members appointed by the GRN International Council work with the International Director to provide global leadership.