บันทึกเสียงบทความนี้: ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 8 เรื่อง "การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์"

Language NamesRecordings Available
ทมิฬ [Tamil Nadu] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
พม่า [Myanmar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
เขมร [Cambodia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
อูรดู [Jammu and Kashmir] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
ญัฮกุร [Thailand, Chaiyaphum] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
ไทใหญ่ [Myanmar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
อังกฤษ ออสเตรเลีย [Australia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
บังกลา ชิตตาโกเนียน [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา [United States of America] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
จีนกลาง [China] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
ภาษาไทย [Thailand] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
ลาหู่นา [China, Yunnan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
ภาษาฮินดี [Bihar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
จีนกวางตุ้ง [China] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
ภาษารัสเซีย [Russia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
เวียดนามใต้ [Vietnam] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
กะเหรี่ยงสะกอ [Myanmar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
ภาษาแอฟริกาใต้ [South Africa] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Aari [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Achode [Ghana, Volta] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Adangme: Krobo [Ghana, Eastern] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Adele: Lower [Ghana, Volta] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Afan Munyoyaya [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Af Maay Maay [Somalia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ahanta [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Alyawarr [Australia, Northern Territory] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Amharic [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Angal Heneng: Nipa [Papua New Guinea, Southern Highlands] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Anufo [Benin] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Anuki [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Apal [Papua New Guinea, Madang] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Arabic, Sudanese Juba [South Sudan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Arabic, Sudanese: Khartoum [Sudan] - After War
Arabic, Sudanese: Khartoum [Sudan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria [Ta'izz] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Asmat, Yaosakor [Indonesia, Papua] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ateso [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Auhelawa [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Aweer [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Awutu: Efutu [Ghana, Central] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ayta, Mag-Anchi [Philippines] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Azerbaijani, North [Dagestan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bahasa Indonesia [Indonesia, Widespread] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bahasa Indonesia [Indonesia, Widespread] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (M)
Balanta: Naga [Guinea-Bissau] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bangala [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bangla [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bangla: Singh [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Banna [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bawm [Mizoram] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bijago: Bubaque [Guinea-Bissau] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bimoba [Ghana, Northern] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Birifor, Malba: Birifor [Ghana, Upper West] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bishnupria: Manipuri [Manipur] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Bislama [Vanuatu] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Borana: Gabbra [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Borana: Sakuye [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Buhutu [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Buli [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Burji [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Burum Mindik: Sioari [Papua New Guinea, Morobe] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT 13-24
Burum Mindik: Sioari [Papua New Guinea, Morobe] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT 1-12
Central Aymara [Bolivia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chakma [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chichewa: Zambia [Zambia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chinamwanga [Zambia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chin, Asho [Myanmar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chin, Hakha [Myanmar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chin Kungsho [Myanmar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chin, Mun [Myanmar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chuave [Papua New Guinea, Chimbu] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Chumuru [Ghana, Brong-Ahafo] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Crioulo [Guinea-Bissau] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Czech [Czech Republic] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Daasanech [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dagara: Wile [Burkina Faso] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dagari [Ghana, Upper West] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dagbani [Ghana, Northern] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dangbe [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dani, Western [Indonesia, Papua] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dari [Afghanistan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Datooga: Barabayiiga [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dawawa [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dawida [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dholuo [Kenya, Kisumu] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Digo [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dime [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dinka: Bor [Upper Nile] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Dioula [Burkina Faso, Komoé] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Doondo [Brazzaville, Kimbedi] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Duna Group [Papua New Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Duruma [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
English: Aboriginal [Australia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
English: East Africa [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (S Sch)
English: East Africa [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ese Ejja [Bolivia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ewe [Ghana, Volta] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Fante [Ghana, Western] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Farefare: Talensi [Ghana, Upper East] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Frafra: Nankam [Ghana, Upper East] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
French [Benin] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
French: Africa [Cameroon] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
French: Central Africa [Cameroon] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Fulfulde [Taraba] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Fulfulde, Western Niger: Jelgoore [Burkina Faso] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Garo: Bangladesh [Meghalaya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ghayavi [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ghera [Pakistan, Hyderabad] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Girawa [Papua New Guinea, Madang] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Gogo [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Gogodala [Papua New Guinea, Western] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Gonja [Ghana, Northern] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Gourma: Central [Benin] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Gurenne: Nabt [Ghana, Upper East] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Gusii [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ha [Tanzania, Kigoma, Kigoma] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Haitian Creole [Haiti] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Hakka: Ho Po Kah [Sarawak] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Hausa [Benin] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Hazong [Assam] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Herero [Namibia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Icibemba [Zambia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Iduna: Central Vivigani [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ilchamus [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ilwana [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Jarai: Cambodia [Cambodia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Jola-Felupe [Gambia, The] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kacipo-Balesi [South Sudan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kafa [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kakwa: Congo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kalasha: Northern [Pakistan, KPK] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kalinga, Tanudan: Minagali [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Kalinga] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kanasi [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT 1-12
Kanasi [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT 13-21
Kanasi [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT 22-24
Kanasi [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kaonde [Zambia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kapuas [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Karakalpak [Uzbekistan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kasem [Ghana, Upper East] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Keapara: Alukuni [Papua New Guinea, Central] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Keiyo [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Khasia [Assam] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Khowar [Pakistan, KPK] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Khwe [Namibia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kibali [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kiembu: Mbeere [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kigiryama [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kihumu [Uganda] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kijita [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kikamba [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kikuyu [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kimeru [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kimwani: Ibo [Mozambique] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kinyarwanda [Rwanda] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kinyisanzu [Tanzania, Singida, Singida] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kipsigis [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kirangi [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
KiSegeju [Tanzania, Tanga] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kissi, Kissidougou [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kisubi [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kisukuma [Tanzania, Mwanza, Mwanza] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kituba (Congo) [Congo, Republic of the, Brazzaville] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kok Borok: Debbarma [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Konjo, Coastal [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Konkomba [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Konni [Ghana, Upper East] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kono [Guinea] [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kono [Sierra Leone] [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Koranko [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Korowai [Indonesia, Papua] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kosovan Albanian [Kosovo] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kpelle, Guinea [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Krachi [Ghana, Volta, Kete-Krachi] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Krim [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Krio [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kriol [Australia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kuman [Papua New Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
!Kung [Angola] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kunwinjku [Australia, Northern Territory] - LLL 8 Reader
Kuranko: Sengbeh [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kuria [Tanzania, Mara, Tarime] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Kusal [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Laari [Congo, Democratic Republic of, Bas-Zaire] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Labogai [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lamba [Zambia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Landorgoh Loko [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lao: Luang Prabang [Laos] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lega-Mwenga [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lele [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lelemi [Ghana, Volta] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lengo [Solomon Islands, Guadalcanal] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ligbi [Ghana, Brong-Ahafo] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lingala [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Logooli [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Loksado [Indonesia, Kalimantan Selatan (South)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lomwe [Mozambique, Zambezia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
luGanda [Uganda] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lunda [Zambia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lushai [Mizoram] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Lusoga [Uganda] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Luvale [Angola] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Luyia: Bunyala [Kenya, Nyanza] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Luyia: Kabras [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Luyia: Tachoni [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ma'anyan [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Maasai [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mabaan [Upper Nile] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Macedonian [North Macedonia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Makhuwa: Meetto [Mozambique] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Makonde [Mozambique] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Malagasy, Merina [Madagascar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Malagasy, Ntandroy [Madagascar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Malay, Central: Pasemah [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Malay, Central: Serewai [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Male [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Maleu-Kilenge: Maleu [Papua New Guinea, West New Britain] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Malo: Bangladesh [Bangladesh, Rangpur] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mampruli [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mandinka [Senegal] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Maninkakan, Eastern [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Maninka, Sankaran [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Manjaco: Churr [Guinea-Bissau] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mano [Liberia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Manobo, Obo [Philippines] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Manya [Liberia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mapudungun [Chile] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Marma [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Matumbi [Tanzania, Lindi] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Me'en [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Melayu Papua [Indonesia, Papua] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mende [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mende: Ko [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mende: Kpa [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Meyah [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mixtec, Apasco-Apoala: Apoala [Oaxaca, Nochixtlan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mixteco de Metlatonoc [Guerrero, Metlatonoc] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mixtec, Western Juxtlahuaca: San Martin Peras [Oaxaca] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mizo [Mizoram] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mongolian [Mongolia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Monobo, Ata [Philippines, Mindanao, Sulu] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Moore [Burkina Faso] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Movima [Bolivia, El Beni] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mrucha [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Mundari: Bangladesh [Assam] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Murle [South Sudan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Murung [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Naga, Tangshang [Myanmar] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nalca [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nepali [Nepal] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ngombe (Democratic Republic of Congo) [Congo, Democratic Republic of] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ngonde [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nubi [Uganda] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nuni [Burkina Faso] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nyamwezi [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nyaturu [Tanzania, Singida, Singida] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nyilamba [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nyishi: East Kameng [Assam] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Nzema [Ghana, Western] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Odia: Southern [Odisha] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Okiek [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Oluluyia [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Olumarachi [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Oluwanga [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Orma [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Otetela [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Oriental] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Palenquero [Colombia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Papel [Guinea-Bissau] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Petats [Papua New Guinea, Bougainville] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Pijin [Solomon Islands] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Pokomo: Zubaki [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Pokot: East [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Portuguese: Mozambique [Mozambique] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Pulaar: Fulacunda [Senegal] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Pular: Kebu Fula [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Punjabi, Eastern [Punjab] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Quechua, Arequipa-La Union [Arequipa] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Quechua, Cuzco: Caylloma [Peru] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Quechua, Margos [Peru] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Quechua, Puno [Peru] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Quechua, S. Bolivian: Cochabamba [Bolivia, Cochabamba] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Rendille [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Rishi [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Roglai, Southern [Vietnam, Ninh Thuan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Romanian [Romania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Romani, Balkan: Arli [Bulgaria] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Romblomanon [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Romblon] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Rundi [Burundi] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Runyankole [Uganda] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sabaot [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sadri [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Saliba: Logea [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Samburu [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Samia [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Samo, Southern [Burkina Faso] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sansi [Rajasthan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Santali (Bangladesh) [Assam] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Saraiki [Pakistan, Punjab] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sehwi [Ghana, Western] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sena [Mozambique] [Mozambique] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Senoufo, Sicite [Burkina Faso, Kossi] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Serbian [Serbia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sesotho [South Africa] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Shi [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Shimaore [Mayotte] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Shona [Zimbabwe] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Silozi [Zambia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sinaugoro: Babagarubu [Papua New Guinea, Central] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sindhi: Dukslinu [Pakistan, Sindh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Siriono [Bolivia, El Beni] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sisaala: Gelibagili [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sisaala, Tumulung [Ghana, Upper West, Tumu] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Slovak [Slovakia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Somali [Somalia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Songhai, Gao [Gao] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sotho, Northern [South Africa] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sousou [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Spanish: Latin America [Colombia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Suau: Lausaha [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Suba [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sunda [Indonesia, Jawa Barat (West)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Swahili, Baravenes [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Swahili, Congo [Congo, Democratic Republic of] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Swahili [Kenya] [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Swahili [Kenya] [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (Sun Sch)
Swahili: Tanzania [Tanzania] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Sylheti [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (M)
Takwane [Mozambique, Zambezia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tamajeq: East Tawallemet [Niger] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tamajeq: West Tawallemet [Niger] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tamarski [Serbia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tampulma [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tarao [Manipur] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Taveta [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Telugu [Andhra Pradesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Temne [Sierra Leone] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Thami [Janakpur] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Thimbukushu [Namibia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Thonchonga [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tigrinya [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tippera [Bangladesh] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tok Pisin [Papua New Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Toma [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tonga [Malawi] [Malawi] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tonga: Plateau [Zambia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Topoke: Eastern [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Toposa: Jiye [South Sudan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Totonaca, Papantla [Veracruz] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Trinitario [Bolivia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tsamai [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tsonga [South Africa] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tswana [South Africa] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tugen [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tumbang [Indonesia, Kalimantan Selatan (South)] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Tumbuka [Malawi] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Turi [Jharkhand] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Turkana [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Turkmen [Turkmenistan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Twi: Asante [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Ubir [Papua New Guinea, Northern] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Umbundu [Angola] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Uzbek, Northern [Uzbekistan] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Vagla [Ghana] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Venda [South Africa] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wa [Shan State] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Waata [Kenya] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wali [Ghana, Upper West] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wambule [Nepal] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wantoat Group [Papua New Guinea, Morobe] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wayuunaiki [Colombia, La Guajira] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wedau [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wichi Lhamtes Vejoz [Argentina, Chaco] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wolani [Indonesia, Papua] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wolayta [Ethiopia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Wolof, Gambian [Gambia, The] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Xirima [Mozambique] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Yalunka [Guinea] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Yanyuwa [Australia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Yao: Malawi [Malawi] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Zarma [Benin] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Zimakani [Papua New Guinea, Western] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Zulu [South Africa] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง