พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด - Khwe

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 82206
ชื่อภาษา: Khwe

ความยาวของรายการ: 38:19

คำแนะนำ

0:39

1. คำแนะนำ

รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู

1:08

2. รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู

รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น

0:58

3. รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น

รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส

1:23

4. รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส

รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู

1:04

5. รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู

รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ

1:08

6. รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ

รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน

1:14

7. รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน

รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ

0:57

8. รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ

รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด

0:57

9. รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด

รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย

1:12

10. รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย

รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน

0:45

11. รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน

เพลง: Toe Jesus daar op Golgota

2:21

12. เพลง: Toe Jesus daar op Golgota (Afrikaans)

รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน

0:03

13. รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน

เพลง: Toe Jesus daar op Golgota

1:08

14. เพลง: Toe Jesus daar op Golgota (Afrikaans)

รูปภาพ 10 continued

0:15

15. รูปภาพ 10 continued

รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ

0:58

16. รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ

รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์

1:57

17. รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์

เพลง: Ek wil die Here loof

0:13

18. เพลง: Ek wil die Here loof (Afrikaans)

คำแนะนำ to Part 2

0:24

19. คำแนะนำ to Part 2

รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน

1:07

20. รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน

รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู

1:18

21. รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู

รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน

1:12

22. รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน

รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม

0:53

23. รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม

เพลง: Die Here is my Herder

0:50

24. เพลง: Die Here is my Herder (Afrikaans)

รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี

0:58

25. รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี

รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน

0:56

26. รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน

รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า

1:12

27. รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า

รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช

1:07

28. รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช

รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม

1:32

29. รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม

รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ

1:15

30. รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ

รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา

1:06

31. รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา

เพลง: Ek en my huis; ons sal die Here dien

0:55

32. เพลง: Ek en my huis; ons sal die Here dien (Afrikaans)

รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้

1:10

33. รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้

เพลง: Ek staan verbass oor die Liejde (

2:01

34. เพลง: Ek staan verbass oor die Liejde ("Hoe wonderlik, (Afrikaans)

Jingle

1:43

35. Jingle

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

AFRIKAANS Songs

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?