ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า - ภาษารัสเซีย

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 80101
ชื่อภาษา: ภาษารัสเซีย

ความยาวของรายการ: 55:37

Jesus Blessing All the People

2:55

1. Jesus Blessing All the People

คำแนะนำ

0:28

2. คำแนะนำ

รูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง

1:01

3. รูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง

รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ

0:55

4. รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ

รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน

0:56

5. รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน

รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า

1:24

6. รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า

Life Can Be Difficult But the Lord Helps Me

2:37

7. Life Can Be Difficult But the Lord Helps Me

รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ

0:58

8. รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ

รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส

1:07

9. รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส

รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว

0:56

10. รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว

รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก

1:18

11. รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก

Music 1

1:55

12. Music 1

รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์

0:54

13. รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์

รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์

1:02

14. รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์

รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย

1:04

15. รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย

รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์

1:24

16. รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์

Jesus Was Born, Died and Rose For Me

4:12

17. Jesus Was Born, Died and Rose For Me

Music 2

3:15

18. Music 2

Jesus Says I Love You Forever

2:47

19. Jesus Says I Love You Forever

คำแนะนำ and รูปภาพ 13

1:14

20. คำแนะนำ and รูปภาพ 13

รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ

1:00

21. รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ

รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์

1:10

22. รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์

รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ

1:03

23. รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ

Music 2

3:09

24. Music 2

รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง

1:04

25. รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง

รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร

0:53

26. รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร

รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา

1:11

27. รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา

รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์

1:12

28. รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์

Jesus Will come Again

2:49

29. Jesus Will come Again

รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน

1:03

30. รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน

รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส

1:05

31. รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส

รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา

1:14

32. รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา

รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์

1:16

33. รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์

Think About Your Future Now

2:58

34. Think About Your Future Now

Music 1

1:52

35. Music 1

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1994 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง