เริ่มต้นกับพระเจ้า - Turkmen

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 78008
ความยาวของรายการ: 22:00
ชื่อภาษา: Turkmen
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

รูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ

1:16

1. รูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ

รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม

0:52

2. รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม

รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน

0:48

3. รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน

รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน

1:11

4. รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน

รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่

0:42

5. รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่

รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก

0:44

6. รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก

รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า

0:51

7. รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า

รูปภาพที่ 8 หอบาเบล

0:51

8. รูปภาพที่ 8 หอบาเบล

รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า

0:50

9. รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า

รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า

0:51

10. รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า

รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน

0:58

11. รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน

รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี

0:35

12. รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี

รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน

1:14

13. รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน

รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท

0:51

14. รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท

รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ

0:58

15. รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ

รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า

0:39

16. รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า

รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล

0:51

17. รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล

รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา

0:54

18. รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา

รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม

0:52

19. รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม

รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

0:53

20. รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา

0:57

21. รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา

รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู

0:57

22. รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู

รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

1:03

23. รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังพระชนม์อยู่

1:10

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังพระชนม์อยู่

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1999 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach