พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด - Tamajeq: East Tawallemet

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 74663
ความยาวของรายการ: 1:56:26
ชื่อภาษา: Tamajeq: East Tawallemet
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู

3:22

1. คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู

รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น

1:59

2. รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น

รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส

2:17

3. รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส

รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู

2:17

4. รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู

รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ

4:09

5. รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ

รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน ▪ เพลง 3: Feeding 5000 (without v5)

7:34

6. รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน ▪ เพลง 3: Feeding 5000 (without v5)

รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ

2:46

7. รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ

รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด

5:09

8. รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด

รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย

5:36

9. รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย

รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน ▪ เพลง 2: Crucifixion and Resurrection

7:58

10. รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน ▪ เพลง 2: Crucifixion and Resurrection

รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ

3:38

11. รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ

รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์ ▪ เพลง 2: The Life of Christ ▪ Music

11:06

12. รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์ ▪ เพลง 2: The Life of Christ ▪ Music

คำแนะนำ to Part 2 ▪ เพลง 9: Jesus is the Saviour ▪ รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน

7:33

13. คำแนะนำ to Part 2 ▪ เพลง 9: Jesus is the Saviour ▪ รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน

รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู

2:29

14. รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู

รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน ▪ เพลง 4: The Lost Sheep

4:31

15. รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน ▪ เพลง 4: The Lost Sheep

รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม

2:58

16. รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม

รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี

4:30

17. รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี

รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน ▪ เพลง 5: Jesus' อธิษฐาน Life

7:04

18. รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน ▪ เพลง 5: Jesus' อธิษฐาน Life

รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า ▪ เพลง 10: About Praying

4:54

19. รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า ▪ เพลง 10: About Praying

รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช

1:20

20. รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช

รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม

1:58

21. รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม

รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ

4:55

22. รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ

รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา ▪ เพลง 7: The Return of Jesus and Judgement

7:19

23. รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา ▪ เพลง 7: The Return of Jesus and Judgement

รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้

7:19

24. รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้

เพลง 6: Where is the man who Saves from Sin?

1:34

25. เพลง 6: Where is the man who Saves from Sin?

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1991 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?