พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด - Bahasa Indonesia

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 71590
ชื่อภาษา: Bahasa Indonesia

ความยาวของรายการ: 33:38

Gambar Satu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู]

1:48

1. Gambar Satu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู]

Gambar Dua [รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น]

1:10

2. Gambar Dua [รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น]

Gambar Tiga [รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส]

1:26

3. Gambar Tiga [รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส]

Gambar Empat [รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู]

1:09

4. Gambar Empat [รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู]

Gambar Lima [รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ]

1:20

5. Gambar Lima [รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ]

Gambar Enam [รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน]

1:24

6. Gambar Enam [รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน]

Gambar Tujuh [รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ]

1:06

7. Gambar Tujuh [รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ]

Gambar Delapan [รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด]

1:15

8. Gambar Delapan [รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด]

Gambar Sembilan [รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย]

1:29

9. Gambar Sembilan [รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย]

Gambar Sepuluh [รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน]

1:26

10. Gambar Sepuluh [รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน]

Gambar Sebelas [รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ]

1:23

11. Gambar Sebelas [รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ]

Gambar Duabelas [รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์]

1:54

12. Gambar Duabelas [รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์]

Gambar Tigabelas [รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน]

1:31

13. Gambar Tigabelas [รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน]

Gambar Empatbelas [รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู]

1:26

14. Gambar Empatbelas [รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู]

Gambar Limabelas [รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน]

1:17

15. Gambar Limabelas [รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน]

Gambar Enambelas [รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม]

1:26

16. Gambar Enambelas [รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม]

Gambar Tujuhbelas [รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี]

1:24

17. Gambar Tujuhbelas [รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี]

Gambar Delapanbelas [รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน]

1:14

18. Gambar Delapanbelas [รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน]

Gambar Sembilanbelas [รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า]

1:18

19. Gambar Sembilanbelas [รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า]

Gambar Dua Puluh [รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช]

1:16

20. Gambar Dua Puluh [รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช]

Gambar Dua Puluh Satu [รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม]

1:22

21. Gambar Dua Puluh Satu [รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม]

Gambar Dua Puluh Dua [รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ]

1:33

22. Gambar Dua Puluh Dua [รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ]

Gambar Dua Puluh Tiga [รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา]

1:26

23. Gambar Dua Puluh Tiga [รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา]

Gambar Dua Puluh Empat [รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้]

1:22

24. Gambar Dua Puluh Empat [รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1988 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง