LLL 2 - Anto wa Ndjambi wa Nkfulu [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า] - Ohendo

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 66846
ชื่อภาษา: Ohendo

ความยาวของรายการ: 1:31:02

Bango & Tshango 1 [รูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง]

3:26

1. Bango & Tshango 1 [รูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง]

Tshango 2 [รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ]

4:59

2. Tshango 2 [รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ]

Tshango 3 [รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน]

4:09

3. Tshango 3 [รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน]

Tshango 4 [รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า]

3:15

4. Tshango 4 [รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า]

Tshango 5 [รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ]

3:23

5. Tshango 5 [รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ]

Tshango 6 [รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส]

3:45

6. Tshango 6 [รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส]

Tshango 7 [รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว]

3:19

7. Tshango 7 [รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว]

Tshango 8 [รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก]

4:18

8. Tshango 8 [รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก]

Tshango 9 [รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์]

4:51

9. Tshango 9 [รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์]

Tshango 10 [รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์]

4:39

10. Tshango 10 [รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์]

Tshango 11 [รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย]

5:12

11. Tshango 11 [รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย]

Tshango 12 [รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์]

1:53

12. Tshango 12 [รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์]

Tshango 13 [รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส]

3:43

13. Tshango 13 [รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส]

Tshango 14 [รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ]

3:50

14. Tshango 14 [รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ]

Tshango 15 [รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์]

2:59

15. Tshango 15 [รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์]

Tshango 16 [รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ]

4:27

16. Tshango 16 [รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ]

Tshango 17 [รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง]

4:14

17. Tshango 17 [รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง]

Tshango 18 [รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร]

5:02

18. Tshango 18 [รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร]

Tshango 19 [รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา]

2:41

19. Tshango 19 [รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา]

Tshango 20 [รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์]

2:50

20. Tshango 20 [รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์]

Tshango 21 [รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน]

4:32

21. Tshango 21 [รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน]

Tshango 22 [รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส]

3:04

22. Tshango 22 [รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส]

Tshango 23 [รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา]

3:05

23. Tshango 23 [รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา]

Tshango 24 [รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์]

3:26

24. Tshango 24 [รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์]

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1996 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง