เริ่มต้นกับพระเจ้า - Ketengban: Bime

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65581
ชื่อภาษา: Ketengban: Bime

ความยาวของรายการ: 1:06:33

Bagaimana Segala Sesuatu Mulai [รูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ]

2:25

1. Bagaimana Segala Sesuatu Mulai [รูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ]

Segala Sesuatu Diperlukan Manusia [รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม]

3:33

2. Segala Sesuatu Diperlukan Manusia [รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม]

Permulaan Dosa [รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน]

2:55

3. Permulaan Dosa [รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน]

Akibat Dosa [รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน]

3:36

4. Akibat Dosa [รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน]

Nuh, Seorang Yang Benar [รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่]

2:17

5. Nuh, Seorang Yang Benar [รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่]

Air Bah Datang Melanda [รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก]

3:10

6. Air Bah Datang Melanda [รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก]

Pelangi Sebagai Lambang Janji Allah [รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า]

1:05

7. Pelangi Sebagai Lambang Janji Allah [รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า]

Keturunan Nuh [รูปภาพที่ 8 หอบาเบล]

2:01

8. Keturunan Nuh [รูปภาพที่ 8 หอบาเบล]

Ayub, Orang Benar [รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า]

3:11

9. Ayub, Orang Benar [รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า]

Masa Kesulitan Besar [รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า]

1:47

10. Masa Kesulitan Besar [รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า]

Ayub Menderita [รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน]

2:56

11. Ayub Menderita [รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน]

Ayub Dipulihkan [รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี]

2:29

12. Ayub Dipulihkan [รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี]

Abraham Menaati Allah [รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน]

3:20

13. Abraham Menaati Allah [รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน]

Pilihan Lot [รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท]

3:21

14. Pilihan Lot [รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท]

Abraham Menyelamatkan Lot [รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ]

3:24

15. Abraham Menyelamatkan Lot [รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ]

Janji Allah Bagi Abraham [รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า]

2:37

16. Janji Allah Bagi Abraham [รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า]

Ismael Lahir [รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล]

2:39

17. Ismael Lahir [รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล]

Janji Allah Diingatkan Kembali [รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา]

2:02

18. Janji Allah Diingatkan Kembali [รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา]

Doa Syafaat Abraham Untuk  Sodom  [รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม]

3:07

19. Doa Syafaat Abraham Untuk  Sodom  [รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม]

Allah Menguji Abraham [รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า]

3:47

20. Allah Menguji Abraham [รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า]

Seorang Istri Bagi Ishak [รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา]

2:43

21. Seorang Istri Bagi Ishak [รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา]

Janji Allah [รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู]

1:59

22. Janji Allah [รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู]

Yesus Mati Untuk  Kita [รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู]

2:14

23. Yesus Mati Untuk  Kita [รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู]

Diselamatkan Karena Percaya [รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังพระชนม์อยู่]

3:46

24. Diselamatkan Karena Percaya [รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังพระชนม์อยู่]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง