ข่าวประเสริฐ - Barasano Del Sur

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียง 40 ตอนพร้อมรูปภาพ มีภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงพระคริสต์ และการสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน เพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและการสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: 64922
ความยาวของรายการ: 44:46
ชื่อภาษา: Barasano Del Sur
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Introducion ♦ Cuadro 01 [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล]

1:01

1. Introducion ♦ Cuadro 01 [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล]

Cuadro 02 [รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า]

0:44

2. Cuadro 02 [รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า]

Cuadro 03 [รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง]

0:33

3. Cuadro 03 [รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง]

Cuadro 04 [รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา]

1:34

4. Cuadro 04 [รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา]

Cuadro 05 [รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล]

0:47

5. Cuadro 05 [รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล]

Cuadro 06 [รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์]

1:43

6. Cuadro 06 [รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์]

Cuadro 07 [รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก]

1:07

7. Cuadro 07 [รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก]

Cuadro 08 [รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค]

1:03

8. Cuadro 08 [รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค]

Cuadro 09 [รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า]

0:51

9. Cuadro 09 [รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า]

Cuadro 10 [รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ]

2:07

10. Cuadro 10 [รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ]

Cuadro 11 [รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป]

1:05

11. Cuadro 11 [รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป]

Cuadro 12 [รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้]

1:11

12. Cuadro 12 [รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้]

Cuadro 13 [รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู]

1:00

13. Cuadro 13 [รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู]

Cuadro 14 [รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์]

0:46

14. Cuadro 14 [รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์]

Cuadro 15 [รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์]

0:53

15. Cuadro 15 [รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์]

Cuadro 16 [รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์]

0:56

16. Cuadro 16 [รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์]

Cuadro 17 [รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน]

1:03

17. Cuadro 17 [รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน]

Cuadro 18 [รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

1:04

18. Cuadro 18 [รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Cuadro 19 [รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ]

1:13

19. Cuadro 19 [รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ]

Cuadro 20 [รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]

1:32

20. Cuadro 20 [รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]

Cuadro 21 [รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า]

1:12

21. Cuadro 21 [รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า]

Cuadro 22 [รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก]

1:18

22. Cuadro 22 [รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก]

Cuadro 23 [รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า]

0:40

23. Cuadro 23 [รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า]

Cuadro 24 [รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่]

1:34

24. Cuadro 24 [รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่]

Cuadro 25 [รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

1:10

25. Cuadro 25 [รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

Cuadro 26 [รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง]

0:52

26. Cuadro 26 [รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง]

Cuadro 27 [รูปภาพที่ 27: คนใหม่]

1:24

27. Cuadro 27 [รูปภาพที่ 27: คนใหม่]

Cuadro 28 [รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน]

0:59

28. Cuadro 28 [รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน]

Cuadro 29 [รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน]

0:39

29. Cuadro 29 [รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน]

Cuadro 30 [รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว]

1:22

30. Cuadro 30 [รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว]

Cuadro 31 [รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว]

0:54

31. Cuadro 31 [รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว]

Cuadro 32 [รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ]

1:00

32. Cuadro 32 [รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ]

Cuadro 33 [รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป]

1:21

33. Cuadro 33 [รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป]

Cuadro 34 [รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย]

1:14

34. Cuadro 34 [รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย]

Cuadro 35 [รูปภาพที่ 35: ความตาย]

1:03

35. Cuadro 35 [รูปภาพที่ 35: ความตาย]

Cuadro 36 [รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์]

1:32

36. Cuadro 36 [รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์]

Cuadro 37 [รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า]

0:44

37. Cuadro 37 [รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า]

Cuadro 38 [รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง]

1:07

38. Cuadro 38 [รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง]

Cuadro 39 [รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล]

1:11

39. Cuadro 39 [รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล]

Cuadro 40 [รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน]

1:00

40. Cuadro 40 [รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2015 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" มีภาพประกอบ 40 ภาพ เป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ สื่อชุดนี้สอนเรื่องความรอดและสอนถึงพื้นฐานชีวิตคริสเตียน มีสื่อบันทึกเสียง 1,300 กว่าภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?