ข่าวประเสริฐ - ผู้หญิง - จีนกลาง

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียง 40 ตอนพร้อมรูปภาพ มีภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงพระคริสต์ และการสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน เพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและการสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: 64259
ความยาวของรายการ: 48:27
ชื่อภาษา: จีนกลาง
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

รูปภาพ 1: In the Beginning

1:05

1. รูปภาพ 1: In the Beginning

รูปภาพ 2: The Word of God

0:29

2. รูปภาพ 2: The Word of God

รูปภาพ 3: Creation

0:42

3. รูปภาพ 3: Creation

รูปภาพ 4: Adam and Eve

1:35

4. รูปภาพ 4: Adam and Eve

รูปภาพ 5: Cain and Abel

0:43

5. รูปภาพ 5: Cain and Abel

รูปภาพ 6: Noah’s Ark

0:56

6. รูปภาพ 6: Noah’s Ark

รูปภาพ 7: The Flood

1:02

7. รูปภาพ 7: The Flood

รูปภาพ 8: Abraham, Sarah and Isaac

1:23

8. รูปภาพ 8: Abraham, Sarah and Isaac

รูปภาพ 9: Moses and the Law of God

0:44

9. รูปภาพ 9: Moses and the Law of God

รูปภาพ 10: The Ten Commandments

1:35

10. รูปภาพ 10: The Ten Commandments

รูปภาพ 11: Sacrifice for Sin

1:11

11. รูปภาพ 11: Sacrifice for Sin

รูปภาพ 12: A Saviour Promised

1:30

12. รูปภาพ 12: A Saviour Promised

รูปภาพ 13: The Birth of Jesus

1:34

13. รูปภาพ 13: The Birth of Jesus

รูปภาพ 14: Jesus, the Teacher

1:02

14. รูปภาพ 14: Jesus, the Teacher

รูปภาพ 15: Miracles of Jesus

0:58

15. รูปภาพ 15: Miracles of Jesus

รูปภาพ 16: Jesus Suffers

1:17

16. รูปภาพ 16: Jesus Suffers

รูปภาพ 17: Jesus is Crucified

1:36

17. รูปภาพ 17: Jesus is Crucified

รูปภาพ 18: The Resurrection

1:58

18. รูปภาพ 18: The Resurrection

รูปภาพ 19: Thomas Believes

1:10

19. รูปภาพ 19: Thomas Believes

รูปภาพ 20: The Ascension

1:26

20. รูปภาพ 20: The Ascension

รูปภาพ 21: The Empty Cross

1:16

21. รูปภาพ 21: The Empty Cross

รูปภาพ 22: The Two Roads

2:14

22. รูปภาพ 22: The Two Roads

รูปภาพ 23: God’s Children

0:56

23. รูปภาพ 23: God’s Children

รูปภาพ 24: Born Again

1:21

24. รูปภาพ 24: Born Again

รูปภาพ 25: The Holy Spirit Comes

1:27

25. รูปภาพ 25: The Holy Spirit Comes

รูปภาพ 26: Walking in the Light

0:54

26. รูปภาพ 26: Walking in the Light

รูปภาพ 27: A New Person

1:53

27. รูปภาพ 27: A New Person

รูปภาพ 28: The Christian Family

0:41

28. รูปภาพ 28: The Christian Family

รูปภาพ 29: Love Your Enemies

1:20

29. รูปภาพ 29: Love Your Enemies

รูปภาพ 30: Jesus Christ is the Powerful One

0:48

30. รูปภาพ 30: Jesus Christ is the Powerful One

รูปภาพ 31: Casting out Evil Spirits

1:47

31. รูปภาพ 31: Casting out Evil Spirits

รูปภาพ 32: Temptation

0:55

32. รูปภาพ 32: Temptation

รูปภาพ 33: If We Sin

1:40

33. รูปภาพ 33: If We Sin

รูปภาพ 34: Sickness

0:41

34. รูปภาพ 34: Sickness

รูปภาพ 35: Death

1:07

35. รูปภาพ 35: Death

รูปภาพ 36: The Body of Christ

1:14

36. รูปภาพ 36: The Body of Christ

รูปภาพ 37: Meeting for Worship

0:56

37. รูปภาพ 37: Meeting for Worship

รูปภาพ 38: Jesus Christ will Return

1:07

38. รูปภาพ 38: Jesus Christ will Return

รูปภาพ 39: Bearing Fruit

1:03

39. รูปภาพ 39: Bearing Fruit

รูปภาพ 40: Witnessing

0:51

40. รูปภาพ 40: Witnessing

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2010 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" มีภาพประกอบ 40 ภาพ เป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ สื่อชุดนี้สอนเรื่องความรอดและสอนถึงพื้นฐานชีวิตคริสเตียน มีสื่อบันทึกเสียง 1,300 กว่าภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?