Uu's Story

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Meet Uu from Thailand. Hear his story about his people, the significance of his language, and the impact of the ministry of Global Recordings Network.

Maghanap pa