Romanya

Kaalaman tungkul sa Romanya

Region: Eyuropa
Capital: Bucharest
Population: 19,893,000
Area (sq km): 237,500
FIPS Country Code: RO
ISO Country Code: RO
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of Romanya

Map of Romanya

Mga wika at dayalekto na sinasambit sa Romanya

  • Other Language Options
    May recording na Magagamit
    Pangalan ng mga Wika
    Mga katutubong wika

Natagpuan 8 pangalan ng mga wika

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Hungarian: Csango [Romania] [hun]

Romanian - ISO Language [ron]

Romanian: Moldova [ron]

Romanian Sign Language - ISO Language [rms]

Romani, Vlach [Romania] [rmn]

Romani, Vlach: Kalderash [Romania] [rmy]

Romani, Vlax [Romania] - ISO Language [rmy]

Lupon ng mga Tao sa Romanya

Albanian, Gheg ▪ Armenian ▪ Aromanian ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Chinese, general ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ French ▪ Gagauzi Turk ▪ German ▪ Greek ▪ Hungarian ▪ Jew, Romanian ▪ Moldavian ▪ Nogai ▪ Polish ▪ Pomak ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Carpathian ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Saxon, Transylvanian ▪ Serb ▪ Slovak ▪ South Asian, general ▪ Tatar, Crimean ▪ Turk ▪ Ukrainian