เส้นทางตรง - ฮุย

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

รหัสรายการ: 38079
ชื่อภาษา: ฮุย

ความยาวของรายการ: 22:14:08

Creation of the spirit world

23:24

1. Creation of the spirit world

Creation of the world and man

23:22

2. Creation of the world and man

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 03

0:35

3. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 03

Explanation, Part One; เพลง in Arabic, Radio Annc

7:08

4. Explanation, Part One; เพลง in Arabic, Radio Annc

Drama, Adam and Eve's Sin; ดนตรี

5:18

5. Drama, Adam and Eve's Sin; ดนตรี

Discussion, Part Two; Radio Annc, Chorus ▪ Greetings; เพลง in Arabic

10:32

6. Discussion, Part Two; Radio Annc, Chorus ▪ Greetings; เพลง in Arabic

สรุป to 03

0:28

7. สรุป to 03

ดนตรี Music ▪ คำแนะนำ to เส้นทางตรง 04

0:34

8. ดนตรี Music ▪ คำแนะนำ to เส้นทางตรง 04

Explanation, Part One; เพลง in Arabic

3:48

9. Explanation, Part One; เพลง in Arabic

คำแนะนำ to Radio Program; ดนตรี

1:11

10. คำแนะนำ to Radio Program; ดนตรี

Drama: Cain, Abel, and Seth; ดนตรี

5:45

11. Drama: Cain, Abel, and Seth; ดนตรี

Explanation, Part Two; เพลง

3:27

12. Explanation, Part Two; เพลง

ExRadio Annc, Explanation, Part Three; เพลง in Arabic

8:40

13. ExRadio Annc, Explanation, Part Three; เพลง in Arabic

สรุป to 04

0:25

14. สรุป to 04

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 05

0:33

15. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 05

Explanation 1; เพลง in Arabic

5:58

16. Explanation 1; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; ดนตรี

1:16

17. Radio คําแนะนํา; ดนตรี

Drama: Noah and the Flood

8:20

18. Drama: Noah and the Flood

Explanation 2; เพลง

1:51

19. Explanation 2; เพลง

Explanation 3; เพลง in Arabic

6:55

20. Explanation 3; เพลง in Arabic

สรุป to 05

0:48

21. สรุป to 05

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 06; เพลง

5:33

22. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 06; เพลง

Radio คําแนะนํา; ดนตรี

1:12

23. Radio คําแนะนํา; ดนตรี

Drama: The Tower of Babel

5:21

24. Drama: The Tower of Babel

Explanation 1; เพลง

1:52

25. Explanation 1; เพลง

Explanation 2; เพลง in Arabic

8:31

26. Explanation 2; เพลง in Arabic

สรุป to 06

0:48

27. สรุป to 06

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 07

0:33

28. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 07

Explanation 1; เพลง in Arabic

4:11

29. Explanation 1; เพลง in Arabic

คําแนะนํา

0:32

30. คําแนะนํา

Radio คําแนะนํา, ดนตรี Music

1:07

31. Radio คําแนะนํา, ดนตรี Music

Drama: God Calls Abram; Lot; the Covenant

8:13

32. Drama: God Calls Abram; Lot; the Covenant

Explanation 2; เพลง

1:02

33. Explanation 2; เพลง

Explanation 3, ดนตรี music

0:53

34. Explanation 3, ดนตรี music

Explanations 3, 4; เพลง; เพลง in Arabic

6:11

35. Explanations 3, 4; เพลง; เพลง in Arabic

สรุป to 07

0:31

36. สรุป to 07

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 08

0:34

37. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 08

Explanation 1; เพลง in Arabic

5:26

38. Explanation 1; เพลง in Arabic "In His Time"

Radio คําแนะนํา, ดนตรี Music

1:06

39. Radio คําแนะนํา, ดนตรี Music

Drama: God Affirms His Covenant with Abram; Three Visitors

10:25

40. Drama: God Affirms His Covenant with Abram; Three Visitors

Explanations 2, 3; เพลง

2:00

41. Explanations 2, 3; เพลง

Explantion 4; เพลง in Arabic

5:17

42. Explantion 4; เพลง in Arabic

สรุป to 08

0:29

43. สรุป to 08

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 09

0:34

44. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 09

Explanation 1; เพลง in Arabic

4:22

45. Explanation 1; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา, ดนตรี music

0:46

46. Radio คําแนะนํา, ดนตรี music

คําแนะนํา

0:49

47. คําแนะนํา

Drama: Sodom and Gomorrah

10:18

48. Drama: Sodom and Gomorrah

Explanation 2; เพลง

1:57

49. Explanation 2; เพลง

Explanation 3; ดนตรี music

0:33

50. Explanation 3; ดนตรี music

Explanation 4; เพลง in Arabic

5:53

51. Explanation 4; เพลง in Arabic

สรุป to 09

0:23

52. สรุป to 09

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 10

0:34

53. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 10

Explanation 1; เพลง in Arabic

7:23

54. Explanation 1; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; ดนตรี music

1:05

55. Radio คําแนะนํา; ดนตรี music

Drama: Ishmael and Isaac

7:37

56. Drama: Ishmael and Isaac

Drama: God Tests Abraham

1:54

57. Drama: God Tests Abraham

Explanation 2, 3; ดนตรี music

1:44

58. Explanation 2, 3; ดนตรี music

Explanation 4; เพลง, Arabic

6:36

59. Explanation 4; เพลง, Arabic "When I Look into Your Holiness"

สรุป to 10

0:19

60. สรุป to 10

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 11

0:33

61. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 11

คําแนะนํา and เพลง in Arabic

4:19

62. คําแนะนํา and เพลง in Arabic

Radio Announcements and ดนตรี Music

1:02

63. Radio Announcements and ดนตรี Music

Drama Life of Jacob (Israel)

16:22

64. Drama Life of Jacob (Israel)

Explanations 1, 2; เพลง in Arabic

5:12

65. Explanations 1, 2; เพลง in Arabic

สรุป for 11; Chorus in Arabic

0:38

66. สรุป for 11; Chorus in Arabic

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 12

0:34

67. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 12

คำแนะนำ to Joseph; เพลง in Arabic

4:23

68. คำแนะนำ to Joseph; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา and ดนตรี Music

1:05

69. Radio คําแนะนํา and ดนตรี Music

Drama: Life of Joseph

15:37

70. Drama: Life of Joseph

Explanation 1

1:49

71. Explanation 1

Explanation 2

3:42

72. Explanation 2

สรุป to 12

0:19

73. สรุป to 12

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 13

0:33

74. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 13

คำแนะนำ to Moses; เพลง in Arabic

6:09

75. คำแนะนำ to Moses; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; ดนตรี Music

1:14

76. Radio คําแนะนํา; ดนตรี Music

Drama: The Birth of Moses

6:05

77. Drama: The Birth of Moses

Explanations 1, 2, Chorus

6:19

78. Explanations 1, 2, Chorus

คําแนะนํา

0:27

79. คําแนะนํา

Discussion; เพลง in Arabic

5:33

80. Discussion; เพลง in Arabic

สรุป to 13

0:49

81. สรุป to 13

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 14

0:34

82. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 14

คำแนะนำ to God Calling Moses; เพลง in Arabic

3:46

83. คำแนะนำ to God Calling Moses; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; ดนตรี Music

1:08

84. Radio คําแนะนํา; ดนตรี Music

Drama: God Calls Moses

9:02

85. Drama: God Calls Moses

Explanation 1

1:35

86. Explanation 1

Explanation 2, Chorus; เพลง in Arabic

7:32

87. Explanation 2, Chorus; เพลง in Arabic

สรุป to 14

0:31

88. สรุป to 14

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 15

0:33

89. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 15

คำแนะนำ to Moses before Pharoah; เพลง in Arabic

7:32

90. คำแนะนำ to Moses before Pharoah; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; ดนตรี Music

1:04

91. Radio คําแนะนํา; ดนตรี Music

Drama: The Plagues and Passover

11:04

92. Drama: The Plagues and Passover

Explanation 1, Chorus

1:33

93. Explanation 1, Chorus

Explanations 2, 3; เพลง in Arabic

5:03

94. Explanations 2, 3; เพลง in Arabic

สรุป to 15

0:56

95. สรุป to 15

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 16

0:34

96. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 16

คำแนะนำ to the Exodus from Egypt; เพลง in Arabic

6:12

97. คำแนะนำ to the Exodus from Egypt; เพลง in Arabic

Radio Announcements; ดนตรี Music

1:02

98. Radio Announcements; ดนตรี Music

Drama: Crossing the Red Sea, and God Provides

10:35

99. Drama: Crossing the Red Sea, and God Provides

Explanation 1, Chorus

1:06

100. Explanation 1, Chorus

คําแนะนํา, ดนตรี Music

0:40

101. คําแนะนํา, ดนตรี Music

Explanation 2

2:15

102. Explanation 2

คําแนะนํา; เพลง in Arabic

3:57

103. คําแนะนํา; เพลง in Arabic

สรุป to 16

0:20

104. สรุป to 16

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 17

0:33

105. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 17

คำแนะนำ to the Ten Commandments, เพลง in Arabic

4:14

106. คำแนะนำ to the Ten Commandments, เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา, Chorus

0:33

107. Radio คําแนะนํา, Chorus

Greetings, ดนตรี music

0:59

108. Greetings, ดนตรี music

Drama: The Ten Commandments

8:31

109. Drama: The Ten Commandments

Explanation 1; Radio Annc, Chorus

1:32

110. Explanation 1; Radio Annc, Chorus

Explanations 2, 3

4:04

111. Explanations 2, 3

เพลง in Arabic

2:30

112. เพลง in Arabic

สรุป to 17

0:51

113. สรุป to 17

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 18

0:34

114. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 18

คำแนะนำ to The Golden Calf; เพลง in Arabic

6:27

115. คำแนะนำ to The Golden Calf; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา, Chorus

1:01

116. Radio คําแนะนํา, Chorus

Greetings

0:46

117. Greetings

Drama: The Golden Calf

7:26

118. Drama: The Golden Calf

Explanation 1, Chorus

1:32

119. Explanation 1, Chorus

คําแนะนํา

0:33

120. คําแนะนํา

Explanation 2, Thanks to Friends

2:44

121. Explanation 2, Thanks to Friends

เพลง in Arabic

3:16

122. เพลง in Arabic

สรุป to 18

0:46

123. สรุป to 18

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 19

0:33

124. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 19

คำแนะนำ to Tabernacle, Aaron's Sons; เพลง in Arabic

5:19

125. คำแนะนำ to Tabernacle, Aaron's Sons; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; Chorus

0:50

126. Radio คําแนะนํา; Chorus

Greetings; ดนตรี Music

1:06

127. Greetings; ดนตรี Music

Drama: The Tabernacle, Aaron's Sons Die

7:48

128. Drama: The Tabernacle, Aaron's Sons Die

Explanations 1, 2

2:46

129. Explanations 1, 2

Explanation 3, 4

2:36

130. Explanation 3, 4

Chorus, เพลง in Arabic

3:07

131. Chorus, เพลง in Arabic

สรุป to 19

0:35

132. สรุป to 19

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 20

0:33

133. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 20

คำแนะนำ to Israel and Canaan, and the Bronze Snake ▪ เพลง in Arabic

5:11

134. คำแนะนำ to Israel and Canaan, and the Bronze Snake ▪ เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; Greetings; ดนตรี Music

1:07

135. Radio คําแนะนํา; Greetings; ดนตรี Music

Drama: Israel Refuses to Enter Canaan, and the Bronze Snake

8:33

136. Drama: Israel Refuses to Enter Canaan, and the Bronze Snake

Explanation 1, Chorus

1:19

137. Explanation 1, Chorus

Explanation 2, ดนตรี Music

0:38

138. Explanation 2, ดนตรี Music

Explanation 3

2:30

139. Explanation 3

เรื่อง; เพลง in Arabic

5:46

140. เรื่อง; เพลง in Arabic

สรุป to 20

0:19

141. สรุป to 20

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 21

0:34

142. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 21

คำแนะนำ to Moses Leading the People; เพลง in Arabic

4:55

143. คำแนะนำ to Moses Leading the People; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา

0:59

144. Radio คําแนะนํา

Drama: Going into Caanan

10:02

145. Drama: Going into Caanan

Explanation 1, Chorus

1:21

146. Explanation 1, Chorus

Explanation 2

0:41

147. Explanation 2

Explanation 3

3:24

148. Explanation 3

เพลง in Arabic; สรุป to 21

4:04

149. เพลง in Arabic; สรุป to 21

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 22

0:34

150. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 22

คำแนะนำ to Achan, Disobedience; เพลง in Arabic

5:24

151. คำแนะนำ to Achan, Disobedience; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา, Chorus

0:35

152. Radio คําแนะนํา, Chorus

Welcome to the Drama

0:59

153. Welcome to the Drama

Drama: Achan's Sin (When God's People Disobey)

5:21

154. Drama: Achan's Sin (When God's People Disobey)

Explanation 1

2:22

155. Explanation 1

Explanation 2; เพลง in Arabic

11:37

156. Explanation 2; เพลง in Arabic

สรุป for 22

0:19

157. สรุป for 22

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 23

0:33

158. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 23

คำแนะนำ to Israel Wanting a King; เพลง in Arabic

3:30

159. คำแนะนำ to Israel Wanting a King; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; Chorus

1:09

160. Radio คําแนะนํา; Chorus

Welcome to Drama

0:47

161. Welcome to Drama

Drama: King Saul and King David

9:53

162. Drama: King Saul and King David

Explanation 1; Chorus

1:13

163. Explanation 1; Chorus

Explanation 2

2:19

164. Explanation 2

เพลง in Arabic

3:59

165. เพลง in Arabic

สรุป to 23

0:51

166. สรุป to 23

คำแนะนำ to เส้นทางตรง 24

0:34

167. คำแนะนำ to เส้นทางตรง 24

คำแนะนำ to David and Bathsheba; เพลง in Arabic

6:32

168. คำแนะนำ to David and Bathsheba; เพลง in Arabic

Radio คําแนะนํา; Welcome

1:08

169. Radio คําแนะนํา; Welcome

Drama: David and Bathsheba

8:21

170. Drama: David and Bathsheba

Explanation 1; Chorus

1:39

171. Explanation 1; Chorus

Explanation 2

3:02

172. Explanation 2

เพลง in Arabic

4:38

173. เพลง in Arabic

สรุป to 24

0:25

174. สรุป to 24

Solomon asks for wisdom

25:34

175. Solomon asks for wisdom

Elijah and the prophets of Baal and Isaiah foretells the Mes

23:40

176. Elijah and the prophets of Baal and Isaiah foretells the Mes

Captivity, Micah's hope and the suffering servant

27:10

177. Captivity, Micah's hope and the suffering servant

Faith in the furnace

24:41

178. Faith in the furnace

The Straight Path 29 & 30 - Track 179

0:33

179. The Straight Path 29 & 30 - Track 179

The Straight Path 29 & 30 - Track 180

5:11

180. The Straight Path 29 & 30 - Track 180

The Straight Path 29 & 30 - Track 181

0:52

181. The Straight Path 29 & 30 - Track 181

The Straight Path 29 & 30 - Track 182

1:01

182. The Straight Path 29 & 30 - Track 182

The Straight Path 29 & 30 - Track 183

8:08

183. The Straight Path 29 & 30 - Track 183

The Straight Path 29 & 30 - Track 184

1:31

184. The Straight Path 29 & 30 - Track 184

The Straight Path 29 & 30 - Track 185

0:30

185. The Straight Path 29 & 30 - Track 185

The Straight Path 29 & 30 - Track 186

1:53

186. The Straight Path 29 & 30 - Track 186

The Straight Path 29 & 30 - Track 187

0:33

187. The Straight Path 29 & 30 - Track 187

The Straight Path 29 & 30 - Track 188

0:51

188. The Straight Path 29 & 30 - Track 188

The Straight Path 29 & 30 - Track 189

3:31

189. The Straight Path 29 & 30 - Track 189

The Straight Path 29 & 30 - Track 190

0:35

190. The Straight Path 29 & 30 - Track 190

The Straight Path 29 & 30 - Track 191

0:34

191. The Straight Path 29 & 30 - Track 191

The Straight Path 29 & 30 - Track 192

6:24

192. The Straight Path 29 & 30 - Track 192

The Straight Path 29 & 30 - Track 193

1:05

193. The Straight Path 29 & 30 - Track 193

The Straight Path 29 & 30 - Track 194

4:38

194. The Straight Path 29 & 30 - Track 194

The Straight Path 29 & 30 - Track 195

5:05

195. The Straight Path 29 & 30 - Track 195

The Straight Path 29 & 30 - Track 196

0:33

196. The Straight Path 29 & 30 - Track 196

The Straight Path 29 & 30 - Track 197

1:33

197. The Straight Path 29 & 30 - Track 197

The Straight Path 29 & 30 - Track 198

4:26

198. The Straight Path 29 & 30 - Track 198

The Straight Path 29 & 30 - Track 199

0:19

199. The Straight Path 29 & 30 - Track 199

The Straight Path 31 & 32 - Track 200

0:33

200. The Straight Path 31 & 32 - Track 200

The Straight Path 31 & 32 - Track 201

4:44

201. The Straight Path 31 & 32 - Track 201

The Straight Path 31 & 32 - Track 202

1:02

202. The Straight Path 31 & 32 - Track 202

The Straight Path 31 & 32 - Track 203

6:58

203. The Straight Path 31 & 32 - Track 203

The Straight Path 31 & 32 - Track 204

5:00

204. The Straight Path 31 & 32 - Track 204

The Straight Path 31 & 32 - Track 205

3:23

205. The Straight Path 31 & 32 - Track 205

The Straight Path 31 & 32 - Track 206

3:07

206. The Straight Path 31 & 32 - Track 206

The Straight Path 31 & 32 - Track 207

0:23

207. The Straight Path 31 & 32 - Track 207

The Straight Path 31 & 32 - Track 208

0:34

208. The Straight Path 31 & 32 - Track 208

The Straight Path 31 & 32 - Track 209

5:03

209. The Straight Path 31 & 32 - Track 209

The Straight Path 31 & 32 - Track 210

0:38

210. The Straight Path 31 & 32 - Track 210

The Straight Path 31 & 32 - Track 211

0:57

211. The Straight Path 31 & 32 - Track 211

The Straight Path 31 & 32 - Track 212

5:25

212. The Straight Path 31 & 32 - Track 212

The Straight Path 31 & 32 - Track 213

4:59

213. The Straight Path 31 & 32 - Track 213

The Straight Path 31 & 32 - Track 214

0:31

214. The Straight Path 31 & 32 - Track 214

The Straight Path 31 & 32 - Track 215

2:14

215. The Straight Path 31 & 32 - Track 215

The Straight Path 31 & 32 - Track 216

4:44

216. The Straight Path 31 & 32 - Track 216

The Straight Path 31 & 32 - Track 217

0:20

217. The Straight Path 31 & 32 - Track 217

The Straight Path 33 & 34 - Track 218

0:33

218. The Straight Path 33 & 34 - Track 218

The Straight Path 33 & 34 - Track 219

7:00

219. The Straight Path 33 & 34 - Track 219

The Straight Path 33 & 34 - Track 220

1:09

220. The Straight Path 33 & 34 - Track 220

The Straight Path 33 & 34 - Track 221

0:48

221. The Straight Path 33 & 34 - Track 221

The Straight Path 33 & 34 - Track 222

3:54

222. The Straight Path 33 & 34 - Track 222

The Straight Path 33 & 34 - Track 223

1:32

223. The Straight Path 33 & 34 - Track 223

The Straight Path 33 & 34 - Track 224

3:33

224. The Straight Path 33 & 34 - Track 224

The Straight Path 33 & 34 - Track 225

0:29

225. The Straight Path 33 & 34 - Track 225

The Straight Path 33 & 34 - Track 226

2:34

226. The Straight Path 33 & 34 - Track 226

The Straight Path 33 & 34 - Track 227

3:51

227. The Straight Path 33 & 34 - Track 227

The Straight Path 33 & 34 - Track 228

0:51

228. The Straight Path 33 & 34 - Track 228

The Straight Path 33 & 34 - Track 229

0:34

229. The Straight Path 33 & 34 - Track 229

The Straight Path 33 & 34 - Track 230

5:45

230. The Straight Path 33 & 34 - Track 230

The Straight Path 33 & 34 - Track 231

1:06

231. The Straight Path 33 & 34 - Track 231

The Straight Path 33 & 34 - Track 232

5:01

232. The Straight Path 33 & 34 - Track 232

The Straight Path 33 & 34 - Track 233

3:51

233. The Straight Path 33 & 34 - Track 233

The Straight Path 33 & 34 - Track 234

0:35

234. The Straight Path 33 & 34 - Track 234

The Straight Path 33 & 34 - Track 235

3:00

235. The Straight Path 33 & 34 - Track 235

The Straight Path 33 & 34 - Track 236

4:24

236. The Straight Path 33 & 34 - Track 236

The Straight Path 33 & 34 - Track 237

0:25

237. The Straight Path 33 & 34 - Track 237

The Straight Path 35 & 36 - Track 238

0:33

238. The Straight Path 35 & 36 - Track 238

The Straight Path 35 & 36 - Track 239

5:56

239. The Straight Path 35 & 36 - Track 239

The Straight Path 35 & 36 - Track 240

0:32

240. The Straight Path 35 & 36 - Track 240

The Straight Path 35 & 36 - Track 241

1:04

241. The Straight Path 35 & 36 - Track 241

The Straight Path 35 & 36 - Track 242

4:02

242. The Straight Path 35 & 36 - Track 242

The Straight Path 35 & 36 - Track 243

1:03

243. The Straight Path 35 & 36 - Track 243

The Straight Path 35 & 36 - Track 244

3:21

244. The Straight Path 35 & 36 - Track 244

The Straight Path 35 & 36 - Track 245

0:36

245. The Straight Path 35 & 36 - Track 245

The Straight Path 35 & 36 - Track 246

3:00

246. The Straight Path 35 & 36 - Track 246

The Straight Path 35 & 36 - Track 247

2:38

247. The Straight Path 35 & 36 - Track 247

The Straight Path 35 & 36 - Track 248

3:51

248. The Straight Path 35 & 36 - Track 248

The Straight Path 35 & 36 - Track 249

0:22

249. The Straight Path 35 & 36 - Track 249

The Straight Path 35 & 36 - Track 250

0:34

250. The Straight Path 35 & 36 - Track 250

The Straight Path 35 & 36 - Track 251

6:45

251. The Straight Path 35 & 36 - Track 251

The Straight Path 35 & 36 - Track 252

1:06

252. The Straight Path 35 & 36 - Track 252

The Straight Path 35 & 36 - Track 253

4:12

253. The Straight Path 35 & 36 - Track 253

The Straight Path 35 & 36 - Track 254

4:18

254. The Straight Path 35 & 36 - Track 254

The Straight Path 35 & 36 - Track 255

0:40

255. The Straight Path 35 & 36 - Track 255

The Straight Path 35 & 36 - Track 256

2:17

256. The Straight Path 35 & 36 - Track 256

The Straight Path 35 & 36 - Track 257

0:32

257. The Straight Path 35 & 36 - Track 257

The Straight Path 35 & 36 - Track 258

6:31

258. The Straight Path 35 & 36 - Track 258

The Straight Path 37 & 38 - Track 259

0:33

259. The Straight Path 37 & 38 - Track 259

The Straight Path 37 & 38 - Track 260

5:52

260. The Straight Path 37 & 38 - Track 260

The Straight Path 37 & 38 - Track 261

0:35

261. The Straight Path 37 & 38 - Track 261

The Straight Path 37 & 38 - Track 262

0:59

262. The Straight Path 37 & 38 - Track 262

The Straight Path 37 & 38 - Track 263

3:53

263. The Straight Path 37 & 38 - Track 263

The Straight Path 37 & 38 - Track 264

3:31

264. The Straight Path 37 & 38 - Track 264

The Straight Path 37 & 38 - Track 265

0:30

265. The Straight Path 37 & 38 - Track 265

The Straight Path 37 & 38 - Track 266

3:07

266. The Straight Path 37 & 38 - Track 266

The Straight Path 37 & 38 - Track 267

5:20

267. The Straight Path 37 & 38 - Track 267

The Straight Path 37 & 38 - Track 268

0:32

268. The Straight Path 37 & 38 - Track 268

The Straight Path 37 & 38 - Track 269

0:34

269. The Straight Path 37 & 38 - Track 269

The Straight Path 37 & 38 - Track 270

4:11

270. The Straight Path 37 & 38 - Track 270

The Straight Path 37 & 38 - Track 271

7:26

271. The Straight Path 37 & 38 - Track 271

The Straight Path 37 & 38 - Track 272

7:33

272. The Straight Path 37 & 38 - Track 272

The Straight Path 37 & 38 - Track 273

6:56

273. The Straight Path 37 & 38 - Track 273

The Straight Path 39 & 40 - Track 274

0:33

274. The Straight Path 39 & 40 - Track 274

The Straight Path 39 & 40 - Track 275

6:50

275. The Straight Path 39 & 40 - Track 275

The Straight Path 39 & 40 - Track 276

1:00

276. The Straight Path 39 & 40 - Track 276

The Straight Path 39 & 40 - Track 277

4:30

277. The Straight Path 39 & 40 - Track 277

The Straight Path 39 & 40 - Track 278

3:09

278. The Straight Path 39 & 40 - Track 278

The Straight Path 39 & 40 - Track 279

0:30

279. The Straight Path 39 & 40 - Track 279

The Straight Path 39 & 40 - Track 280

2:51

280. The Straight Path 39 & 40 - Track 280

The Straight Path 39 & 40 - Track 281

0:22

281. The Straight Path 39 & 40 - Track 281

The Straight Path 39 & 40 - Track 282

4:49

282. The Straight Path 39 & 40 - Track 282

The Straight Path 39 & 40 - Track 283

0:34

283. The Straight Path 39 & 40 - Track 283

The Straight Path 39 & 40 - Track 284

6:50

284. The Straight Path 39 & 40 - Track 284

The Straight Path 39 & 40 - Track 285

1:07

285. The Straight Path 39 & 40 - Track 285

The Straight Path 39 & 40 - Track 286

4:10

286. The Straight Path 39 & 40 - Track 286

The Straight Path 39 & 40 - Track 287

3:23

287. The Straight Path 39 & 40 - Track 287

The Straight Path 39 & 40 - Track 288

0:29

288. The Straight Path 39 & 40 - Track 288

The Straight Path 39 & 40 - Track 289

4:18

289. The Straight Path 39 & 40 - Track 289

The Straight Path 39 & 40 - Track 290

2:57

290. The Straight Path 39 & 40 - Track 290

The Straight Path 39 & 40 - Track 291

0:28

291. The Straight Path 39 & 40 - Track 291

The Straight Path 41 & 42 - Track 292

0:33

292. The Straight Path 41 & 42 - Track 292

The Straight Path 41 & 42 - Track 293

8:01

293. The Straight Path 41 & 42 - Track 293

The Straight Path 41 & 42 - Track 294

1:03

294. The Straight Path 41 & 42 - Track 294

The Straight Path 41 & 42 - Track 295

4:27

295. The Straight Path 41 & 42 - Track 295

The Straight Path 41 & 42 - Track 296

3:04

296. The Straight Path 41 & 42 - Track 296

The Straight Path 41 & 42 - Track 297

3:06

297. The Straight Path 41 & 42 - Track 297

The Straight Path 41 & 42 - Track 298

2:50

298. The Straight Path 41 & 42 - Track 298

The Straight Path 41 & 42 - Track 299

3:56

299. The Straight Path 41 & 42 - Track 299

The Straight Path 41 & 42 - Track 300

0:34

300. The Straight Path 41 & 42 - Track 300

The Straight Path 41 & 42 - Track 301

4:24

301. The Straight Path 41 & 42 - Track 301

The Straight Path 41 & 42 - Track 302

1:04

302. The Straight Path 41 & 42 - Track 302

The Straight Path 41 & 42 - Track 303

3:50

303. The Straight Path 41 & 42 - Track 303

The Straight Path 41 & 42 - Track 304

6:26

304. The Straight Path 41 & 42 - Track 304

The Straight Path 41 & 42 - Track 305

0:29

305. The Straight Path 41 & 42 - Track 305

The Straight Path 41 & 42 - Track 306

3:40

306. The Straight Path 41 & 42 - Track 306

The Straight Path 41 & 42 - Track 307

1:24

307. The Straight Path 41 & 42 - Track 307

The Straight Path 41 & 42 - Track 308

3:10

308. The Straight Path 41 & 42 - Track 308

The Straight Path 41 & 42 - Track 309

2:06

309. The Straight Path 41 & 42 - Track 309

The Straight Path 43 & 44 - Track 310

0:33

310. The Straight Path 43 & 44 - Track 310

The Straight Path 43 & 44 - Track 311

2:57

311. The Straight Path 43 & 44 - Track 311

The Straight Path 43 & 44 - Track 312

0:45

312. The Straight Path 43 & 44 - Track 312

The Straight Path 43 & 44 - Track 313

7:13

313. The Straight Path 43 & 44 - Track 313

The Straight Path 43 & 44 - Track 314

4:43

314. The Straight Path 43 & 44 - Track 314

The Straight Path 43 & 44 - Track 315

11:05

315. The Straight Path 43 & 44 - Track 315

The Straight Path 43 & 44 - Track 316

0:34

316. The Straight Path 43 & 44 - Track 316

The Straight Path 43 & 44 - Track 317

3:12

317. The Straight Path 43 & 44 - Track 317

The Straight Path 43 & 44 - Track 318

5:12

318. The Straight Path 43 & 44 - Track 318

The Straight Path 43 & 44 - Track 319

5:42

319. The Straight Path 43 & 44 - Track 319

The Straight Path 43 & 44 - Track 320

0:36

320. The Straight Path 43 & 44 - Track 320

The Straight Path 43 & 44 - Track 321

3:29

321. The Straight Path 43 & 44 - Track 321

The Straight Path 43 & 44 - Track 322

7:30

322. The Straight Path 43 & 44 - Track 322

The Straight Path 45 & 46 - Track 323

0:33

323. The Straight Path 45 & 46 - Track 323

The Straight Path 45 & 46 - Track 324

4:44

324. The Straight Path 45 & 46 - Track 324

The Straight Path 45 & 46 - Track 325

4:45

325. The Straight Path 45 & 46 - Track 325

The Straight Path 45 & 46 - Track 326

3:34

326. The Straight Path 45 & 46 - Track 326

The Straight Path 45 & 46 - Track 327

3:21

327. The Straight Path 45 & 46 - Track 327

The Straight Path 45 & 46 - Track 328

6:13

328. The Straight Path 45 & 46 - Track 328

The Straight Path 45 & 46 - Track 329

3:51

329. The Straight Path 45 & 46 - Track 329

The Straight Path 45 & 46 - Track 330

0:33

330. The Straight Path 45 & 46 - Track 330

The Straight Path 45 & 46 - Track 331

2:54

331. The Straight Path 45 & 46 - Track 331

The Straight Path 45 & 46 - Track 332

1:05

332. The Straight Path 45 & 46 - Track 332

The Straight Path 45 & 46 - Track 333

7:12

333. The Straight Path 45 & 46 - Track 333

The Straight Path 45 & 46 - Track 334

4:42

334. The Straight Path 45 & 46 - Track 334

The Straight Path 45 & 46 - Track 335

2:35

335. The Straight Path 45 & 46 - Track 335

The Straight Path 45 & 46 - Track 336

0:49

336. The Straight Path 45 & 46 - Track 336

The Straight Path 45 & 46 - Track 337

3:40

337. The Straight Path 45 & 46 - Track 337

The Crucifixion and buriel

27:15

338. The Crucifixion and buriel

The Resurrection

24:36

339. The Resurrection

The Straight Path 49 & 50 - Track 340

0:33

340. The Straight Path 49 & 50 - Track 340

The Straight Path 49 & 50 - Track 341

3:38

341. The Straight Path 49 & 50 - Track 341

The Straight Path 49 & 50 - Track 342

1:02

342. The Straight Path 49 & 50 - Track 342

The Straight Path 49 & 50 - Track 343

4:18

343. The Straight Path 49 & 50 - Track 343

The Straight Path 49 & 50 - Track 344

5:44

344. The Straight Path 49 & 50 - Track 344

The Straight Path 49 & 50 - Track 345

0:36

345. The Straight Path 49 & 50 - Track 345

The Straight Path 49 & 50 - Track 346

2:34

346. The Straight Path 49 & 50 - Track 346

The Straight Path 49 & 50 - Track 347

5:33

347. The Straight Path 49 & 50 - Track 347

The Straight Path 49 & 50 - Track 348

3:13

348. The Straight Path 49 & 50 - Track 348

The Straight Path 49 & 50 - Track 349

0:34

349. The Straight Path 49 & 50 - Track 349

The Straight Path 49 & 50 - Track 350

4:23

350. The Straight Path 49 & 50 - Track 350

The Straight Path 49 & 50 - Track 351

5:10

351. The Straight Path 49 & 50 - Track 351

The Straight Path 49 & 50 - Track 352

4:34

352. The Straight Path 49 & 50 - Track 352

The Straight Path 49 & 50 - Track 353

0:25

353. The Straight Path 49 & 50 - Track 353

The Straight Path 49 & 50 - Track 354

2:11

354. The Straight Path 49 & 50 - Track 354

The Straight Path 49 & 50 - Track 355

4:08

355. The Straight Path 49 & 50 - Track 355

The Straight Path 49 & 50 - Track 356

5:29

356. The Straight Path 49 & 50 - Track 356

The Straight Path 51 & 52 - Track 357

0:33

357. The Straight Path 51 & 52 - Track 357

The Straight Path 51 & 52 - Track 358

4:01

358. The Straight Path 51 & 52 - Track 358

The Straight Path 51 & 52 - Track 359

4:48

359. The Straight Path 51 & 52 - Track 359

The Straight Path 51 & 52 - Track 360

4:27

360. The Straight Path 51 & 52 - Track 360

The Straight Path 51 & 52 - Track 361

0:35

361. The Straight Path 51 & 52 - Track 361

The Straight Path 51 & 52 - Track 362

6:13

362. The Straight Path 51 & 52 - Track 362

The Straight Path 51 & 52 - Track 363

5:15

363. The Straight Path 51 & 52 - Track 363

The Straight Path 51 & 52 - Track 364

0:34

364. The Straight Path 51 & 52 - Track 364

The Straight Path 51 & 52 - Track 365

3:42

365. The Straight Path 51 & 52 - Track 365

The Straight Path 51 & 52 - Track 366

1:04

366. The Straight Path 51 & 52 - Track 366

The Straight Path 51 & 52 - Track 367

5:35

367. The Straight Path 51 & 52 - Track 367

The Straight Path 51 & 52 - Track 368

3:40

368. The Straight Path 51 & 52 - Track 368

The Straight Path 51 & 52 - Track 369

2:37

369. The Straight Path 51 & 52 - Track 369

The Straight Path 51 & 52 - Track 370

1:37

370. The Straight Path 51 & 52 - Track 370

The Straight Path 51 & 52 - Track 371

1:23

371. The Straight Path 51 & 52 - Track 371

The Straight Path 51 & 52 - Track 372

4:59

372. The Straight Path 51 & 52 - Track 372

Included in this program

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2006 Trans World Radio Asia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?