The Rich Man and Lazarus

The Rich Man and Lazarus

เค้าโครง: Story dramatized. Emphasis is on no chance after death. Hell and heaven are real. Christ died, rose, and ascended that we might be free from judgment. Snare of materialism. Life is short---after death is long.

รหัสบทความ: 113

ภาษา: English

หัวข้อ: Sin and Satan (Hell, Judgement); Christ (Son of God); Eternal life (Heaven, Salvation); Life event (Death); Problems (Materialism, Money)

ผู้ฟัง: Catholic; General; Western

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Evangelism; Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Extensive

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

When Jesus, the Son of God, lived on this earth, this is what He told us:

There was a very rich man who wore fine clothes and ate expensive food every day. There was also a very poor man named Lazarus, who was covered with sores. He lay at the rich man's door wanting to eat the broken bits of food left over from his table. The dogs came, and licked his sores. (Pause 5 sec.)

Then Lazarus died, and went to heaven. The rich man also died and was buried. (Pause 3 sec.) He went to hell, and was in great pain. He cried loudly, "Have mercy on me, and send Lazarus, so that he may put the end of his finger in water and cool my tongue. I am suffering in this terrible fire."

The answer came to him: "There is a great gulf between us and you, so that no one can pass from here to where you are, or from you to us. No one can pass from hell to heaven." The rich man replied, "Then I will request you to send Lazarus to my five brothers living on earth. Let him tell them about this bad place so they will not come to this place of pain. If someone who has died will tell them, they will believe."

"No", was the answer. "If they do not believe the Bible, which is God's Word, they will not believe if someone comes back from the dead."

Jesus also said, "I tell you the truth, if you do not turn from your sins and obey God, you also will die, and suffer punishment in hell." Jesus Christ Himself has come back from the dead. He suffered and died to take our punishment. In three days He came back to life again, and now He lives in heaven. Anyone who turns to Him, and obeys Him may be freed from this punishment. ("The wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.") (Rom. 6:23) He can make us new people with good hearts. Do not be like the wicked man who had to suffer in hell. He did not go to hell because he was rich. He went to hell because he did not believe and obey the Word of God. Lazarus did not go to heaven because he was poor. He went to heaven because he believed (followed) Jesus' words. Turn away from your sins in this life, because after death it is too late.

This life is very short, but the life after death is very long. Who is wise among you? The one who prepares for the long future. The Bible says, "What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul?"

Ref: Luke 16: 19-31, Rom 6:23, Mark 8:36

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons