พระคำแห่งชีวิต - Zapotec, Loxicha

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

รหัสรายการ: 15241
ชื่อภาษา: Zapotec, Loxicha

ความยาวของรายการ: 59:46

ดนตรี - Guitar

0:33

1. ดนตรี - Guitar

All Saints Day ▪ I am Trusting in You

3:42

2. All Saints Day ▪ I am Trusting in You

The บุตรน้อยหลงหาย

3:28

3. The บุตรน้อยหลงหาย

Come to Him

1:11

4. Come to Him

Attributes of God

3:20

5. Attributes of God

Great is Your Name

2:31

6. Great is Your Name

Wedding at Cana

3:14

7. Wedding at Cana

I Will Love Only You, Lord

0:37

8. I Will Love Only You, Lord

The Living and True God

3:41

9. The Living and True God

I Surrender All

1:49

10. I Surrender All

Death and Resurrection

3:14

11. Death and Resurrection

Christ is Coming

2:27

12. Christ is Coming

ดนตรี

0:15

13. ดนตรี

The Cruel Master

3:40

14. The Cruel Master

I Lived Without Peace

2:01

15. I Lived Without Peace

The Birth of Jesus

3:17

16. The Birth of Jesus

I am Trusting in You

0:33

17. I am Trusting in You

Healing of the Palsied Man

3:37

18. Healing of the Palsied Man

A Look of Faith

0:51

19. A Look of Faith

The Two Ways

3:13

20. The Two Ways

Come to Him

2:35

21. Come to Him

The Rich Man and Lazarus

3:48

22. The Rich Man and Lazarus

There Very Close to God

1:16

23. There Very Close to God

อธิษฐาน

3:01

24. อธิษฐาน

Great is Your Name

1:38

25. Great is Your Name

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1983 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง