ภาษา Thimbukushu

ชื่อภาษา: Thimbukushu
รหัสภาษา ISO: mhw
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1946
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Thimbukushu

Thimbukushu - The Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Thimbukushu

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

LLL 1 - Matamekero Na Nyambi [เริ่มต้นกับพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 4 - Hapika Nyambi [๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka [๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

1. Genesis

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 1st book of the Bible

2. Exodus

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 2nd book of the Bible Exodus 19:1-25

Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani [13. Spies sent into Canaan, Numbers 13:17-33]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 4th book of the Bible

Kuwa kwa Jeriko [6. The Fall of Jericho, Joshua 6:1-27]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 6th book of the Bible

Gidiyoni [6. Gideon, Judges 6:1-40]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 7th book of the Bible

9. 1 Samuel

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 9th book of the Bible

Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita [7. God's Promises to David, 2 Samuel 7:8-17]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 10th book of the Bible

12. 2 Kings

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 12th book of the Bible

Shatani Ghana kuyerera Jobi [1. Satan tests Job, Job 1:1-22]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 18th book of the Bible

Fumu Nyambi ne mudithi wange [23. The Lord is my Shepherd, Psalm 23]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 19th book of the Bible

23. Isaiah

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 23rd book of the Bible

24. Jeremiah

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 24th book of the Bible

Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi [33. God appoints Ezekiel to be a Watchman, Ezekiel 33:1-20]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 26th book of the Bible

Daniyeri mudikwina dyo nyime [6. Daniel in the Den of the Lions, Daniel 6:1-28]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 27th book of the Bible

32. Jonah

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Thimbukushu) Some or all of the 32nd book of the Bible

ดาวน์โหลด Thimbukushu

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mbukushu - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Thimbukushu

Cusso
Fipahumbukushu
Kuso
Kusso
Mambukush
Mampukush
Mbukuhu
Mbukushi
Mbukushu (ชื่อภาษา ISO)
Sempukushu
Thimbukush
Thimukushu
Timbukushu

พื้นที่ใช้ภาษา Thimbukushu

Angola
Botswana
Congo, Democratic Republic of
Namibia
Zambia

People Groups who speak Thimbukushu

Mbukushu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Thimbukushu

ข้อมูลอื่นๆ: Understand English, O.: Kwan., Afr., Protestant.; Roman Catholic & Protestant; New Testament & portions.

จำนวนประชากร: 42,283

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ