Thimbukushu taalnaam

Taalnaam: Thimbukushu
ISO Taalcode: mhw
GRN Taalnummer: 1946
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Voorbeeld van Thimbukushu

Thimbukushu - The Prodigal Son.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Thimbukushu

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download MP3 in Thimbukushu) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. .

Hapika Nyambi [Kijk, Luister & Leef4 Dienaren van God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. LLL4 Servants of GOD.

Harume Wa Nyambi Hongcamu [Kijk, Luister & Leef2 Machtige mannen van God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. LLL2 Mighty Men of GOD.

Het Levende Woord

(Download MP3 in Thimbukushu) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. .

Jesusi Ne Fumu No Mushuturi [Kijk, Luister & Leef7 JEZUS - Heer en Redder]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. LLL7 JESUS - Lord & Saviour.

Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi [Kijk, Luister & Leef6 JEZUS - Leraar en Geneesheer]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. LLL6 JESUS - Teacher & Healer.

Maghukukutu Ghomwa Nyambi [Kijk, Luister & Leef5 Op de proef gesteld door God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. LLL5 On Trial for GOD.

Matamekero Na Nyambi [Kijk, Luister & Leef1 Begin met God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. LLL1 Beginning with GOD.

Mawithero Gho Mwa Nyambi [LL3 Overwinning door God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. LLL3 Victory through GOD.

Yitenda Yamupepo Ghokupongoka [Kijk, Luister & Leef8 Handelingen van de Heilige Geest]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. LLL8 Acts of the HOLY SPIRIT.

1. Genesis

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 1st book of the Bible .

2. Exodus

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 2nd book of the Bible Exodus 19:1-25.

Kuwa kwa Jeriko [6. The Fall of Jericho, Joshua 6:1-27]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 6th book of the Bible .

Gidiyoni [6. Gideon, Judges 6:1-40]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 7th book of the Bible .

9. 1 Samuel

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 9th book of the Bible .

12. 2 Kings

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 12th book of the Bible .

Shatani Ghana kuyerera Jobi [1. Satan tests Job, Job 1:1-22]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 18th book of the Bible .

23. Isaiah

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 23rd book of the Bible .

24. Jeremiah

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 24th book of the Bible .

32. Jonah

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 32nd book of the Bible .

Download Thimbukushu

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Mbukushu - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Thimbukushu

Cusso
Fipahumbukushu
Gova
Hambukushu
Humbukushu
Kuso
Kusso
Mambukush
Mampukush
Mbukuhu
Mbukushi
Mbukushu (ISO Taalnaam)
Sempukushu
Thimbukush
Thimukushu
Timbukushu

Waar Thimbukushu wordt gesproken

Angola
Botswana
Congo, Democratic Republic of
Namibia
Zambia

People Groups who speak Thimbukushu

Mbukushu;

Informatie over Thimbukushu

Overige informatie: Understand English, O.: Kwan., Afr., Portestant.; Roman Catholic & Protestant; New Testament & portions.

Bevolkingsaantal: 42,283

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Global Studio.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.