Thimbukushu taalnaam

Taalnaam: Thimbukushu
ISO Taalcode: mhw
GRN Taalnummer: 1946
Taalomvang: ISO Language
Taalstaat: Verified

Voorbeeld van Thimbukushu

Thimbukushu - The Two Roads.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Thimbukushu

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download MP3 in Thimbukushu) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting.

Het Levende Woord

(Download MP3 in Thimbukushu) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht.

LLL 1 - Matamekero Na Nyambi [Kijk, Luister & Leef1 Begin met God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu [Kijk, Luister & Leef2 Machtige mannen van God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi [LL3 Overwinning door God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 4 - Hapika Nyambi [Kijk, Luister & Leef4 Dienaren van God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi [Kijk, Luister & Leef5 Op de proef gesteld door God]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi [Kijk, Luister & Leef6 JEZUS - Leraar en Geneesheer]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi [Kijk, Luister & Leef7 JEZUS - Heer en Redder]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka [Kijk, Luister & Leef8 Handelingen van de Heilige Geest]

(Download MP3 in Thimbukushu) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

1. Genesis

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 1st book of the Bible

2. Exodus

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 2nd book of the Bible Exodus 19:1-25

Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani [13. Spies sent into Canaan, Numbers 13:17-33]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 4th book of the Bible

Kuwa kwa Jeriko [6. The Fall of Jericho, Joshua 6:1-27]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 6th book of the Bible

Gidiyoni [6. Gideon, Judges 6:1-40]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 7th book of the Bible

9. 1 Samuel

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 9th book of the Bible

Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita [7. God's Promises to David, 2 Samuel 7:8-17]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 10th book of the Bible

12. 2 Kings

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 12th book of the Bible

Shatani Ghana kuyerera Jobi [1. Satan tests Job, Job 1:1-22]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 18th book of the Bible

Fumu Nyambi ne mudithi wange [23. The Lord is my Shepherd, Psalm 23]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 19th book of the Bible

23. Isaiah

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 23rd book of the Bible

24. Jeremiah

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 24th book of the Bible

Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi [33. God appoints Ezekiel to be a Watchman, Ezekiel 33:1-20]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 26th book of the Bible

Daniyeri mudikwina dyo nyime [6. Daniel in the Den of the Lions, Daniel 6:1-28]

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 27th book of the Bible

32. Jonah

(Download MP3 in Thimbukushu) Some or all of the 32nd book of the Bible

Download Thimbukushu

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Mbukushu - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Thimbukushu

Cusso
Fipahumbukushu
Kuso
Kusso
Mambukush
Mampukush
Mbukuhu
Mbukushi
Mbukushu (ISO Taalnaam)
Sempukushu
Thimbukush
Thimukushu
Timbukushu

Waar Thimbukushu wordt gesproken

Angola
Botswana
Congo, Democratic Republic of
Namibia
Zambia

Mense Groepe wat Thimbukushu praat

Mbukushu;

Informatie over Thimbukushu

Overige informatie: Understand English, O.: Kwan., Afr., Protestant.; Roman Catholic & Protestant; New Testament & portions.

Bevolkingsaantal: 42,283

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Global Studio.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.