ภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi

ชื่อภาษา: Tsumkwe Ju/'hoansi
ชื่อภาษา ISO: Ju/'hoansi [ktz]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11202
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

ตัวอย่างภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi

Ju 'hoansi Tsumkwe - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Hui tci-a gea ǁ'ami ka hui-a mi n|ang tsa' [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Hui tci-a gea ǁ’ami ka hui-a mi n|ang tsa’.

1. Genesis

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 1st book of the Bible Aan die Begin, Genesis 1 ▪ Dit is hoe God alles gemaak het, Genesis 2 ▪ Die mens val in sonde, Genesis 3 ▪ Kain en Abel, Genesis Hoofstuk 4 ▪ Die nageslag van Adam tot by Noag, Genesis Hoofstuk 5 ▪ Die verhaal van Noag, Genesis 6 ▪ Die Toring van Babel, Genesis 11 ▪ Abram gaan na die land Kanaan, Genesis 12 ▪ Vier Konings maak oorlog, Genesis 14 ▪ Die Engele red vir Lot en sy huisgesin, Genesis 19 ▪ God toets vir Abram, Genesis 22 ▪ Jakob kom weer by Bet-El, Genesis 35 ▪ Josef sê wat die Farao se Drome beteken, Genesis 41.

4. Numbers

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 4th book of the Bible Die Israeliete stuur spioene uit, Numeri 13 ▪ Balak en Bileam se Donkie, Numeri 22.

16. Samuel Anoints David to be king, 1 Samuel 16:1-23

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 9th book of the Bible Samuel salf Dawid om Koning te word, 1 Samuel 16:1-23.

7. God will destroy the temple, Jeremiah 7:1-15

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 24th book of the Bible God gaan die tempel verwoes, Jeremia 7:1-15.

40. Matthew

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 40th book of the Bible Johannes die Doper en Jesus, Matteus 3 ▪ Jesus gee 5000 mense kos, Matteus 14:13-21.

41. Mark

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 41st book of the Bible Jesus jaag baie geeste uit 'n man, Markus 5:1-20 ▪ Jesus ry Jerusalem op 'n donkie binne, Markus 11 1-11.

43.John

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 43rd book of the Bible Jesus gee vir baie mense kos, Johannes 6:1-15.

8. Philip and the Ethiopian Traveler, Acts 8:26-40

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 44th book of the Bible .

62. 1 John

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi) Some or all of the 62nd book of the Bible .

ดาวน์โหลด Tsumkwe Ju/'hoansi

ชื่ออื่นสำหรับ Tsumkwe Ju/'hoansi

Dobe Kung
Dzu'oasi
Jo'!oansi
Ju/'hoan
Ju/'hoansi
Ju'oasi
Tsumkwe !Kung
Xaixai
!Xo

!Xun
Zhu'oasi

พื้นที่ใช้ภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi

People Groups who speak Tsumkwe Ju/'hoansi

Kung-Tsumkwe;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tsumkwe Ju/'hoansi

ข้อมูลอื่นๆ: Spoken in Tsumkwe East Constituency and Tsumkwe Constituency at Aasvoëlnes, Nhoma, Pespeka. Ju or !Xu. Spoken by Northern Ju|'hoansi. Could be intelligable with //Kx'au//'ein or Gobabis !Kung.

จำนวนประชากร: 4,500

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 3%

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Tsumkwe Ju/'hoansi