ภาษา Gobabis Ju/'hoansi

ชื่อภาษา: Gobabis Ju/'hoansi
ชื่อภาษา ISO: Ju/'hoansi [ktz]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4001
ขอบเขตภาษา: Dialect
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04001

ตัวอย่างภาษา Gobabis Ju/'hoansi

Ju 'hoansi Gobabis - The New Birth.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gobabis Ju/'hoansi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

San Partnership Oral Scriptures Set

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gobabis Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Jesu koh n!haroh ha n!haroh kuu kxaosi koh n!huri!o, Mattau 5:1-12 ▪ Jesu koh n#orua n!hoan n#am, Marku 2:1-12 ▪ N#oa-n#oacia oo n! hoa xae//ai kesi Laseru, Luke 16:19-31 ▪ Duu/uah oo N/uu ni ka, Luka 22:14-23 ▪ //kxoa o maq gausi kah, Johane 16:5-15.

พระคำแห่งชีวิต w/ KUNG & TSWANA

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gobabis Ju/'hoansi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Gobabis Ju/'hoansi

ชื่ออื่นสำหรับ Gobabis Ju/'hoansi

|Akhoe
||Au||ei
╪Au//eisi
Auen
Aukwe
Gobabis !Kung
Gobabis !Xun
Ju/'hoansi
Kaukau
Koko
‡Kx'au||'ae
Kx'au//'ein
Makaukau
Omaheke Ju/'hoansi
South Eastern !Kung
South Eastern !Xun

พื้นที่ใช้ภาษา Gobabis Ju/'hoansi

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gobabis Ju/'hoansi

People Groups who speak Gobabis Ju/'hoansi

Kung-Tsumkwe;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gobabis Ju/'hoansi

ข้อมูลอื่นๆ: Close to Kung, Understand Tswa, Naron.

จำนวนประชากร: 5,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Gobabis Ju/'hoansi